Network for Belarus

Projekt ma na celu stworzenie trwałej sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ekspertów dla demokratycznej Białorusi z partnerami z Niemiec, Polski i Białorusi. Projekt opiera się na Grupie Roboczej („Arbeitskreis Belarus”) złożonej z niemieckich organizacji zainteresowanych Białorusią / ekspertyzą na temat Białorusi, która istnieje od września 2020 r. i zrzesza około 100 instytucji / ekspertów (stan na 30 marca 2021 r.). W ramach Projektu planowane są liczne działania ze społeczeństwem obywatelskim i instytucjami eksperckimi, takie jak rozmowy online / tworzenie sieci w ramach wyżej wymienionej grupy roboczej, dyskusje ekspertów / warsztaty scenariuszy i strategiczne dokumenty dotyczące Białorusi, działania rzecznicze, współorganizacja Kongresu dla Białorusi. studia, comiesięczny biuletyn o Białorusi oraz wsparcie instytucjonalne i know-how dla białoruskiej diaspory w Niemczech.

Partnerzy Projektu:

DRA e.V
Menschenrechte in Belarus e.V.

Contact: Adam Reichardt