European Network for Belarus

Projekt ma na celu stworzenie trwałej sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ekspertów dla demokratycznej Białorusi z partnerami z Niemiec, Polski i Białorusi. Projekt opiera się na Grupie Roboczej („Arbeitskreis Belarus”) złożonej z niemieckich organizacji zainteresowanych Białorusią / ekspertyzą na temat Białorusi, która istnieje od września 2020 r. i zrzesza około 100 instytucji / ekspertów (stan na 30 marca 2021 r.). W ramach Projektu planowane są liczne działania ze społeczeństwem obywatelskim i instytucjami eksperckimi, takie jak rozmowy online / tworzenie sieci w ramach wyżej wymienionej grupy roboczej, dyskusje ekspertów / warsztaty scenariuszy i strategiczne dokumenty dotyczące Białorusi, działania rzecznicze, współorganizacja Kongresu dla Białorusi. studia, comiesięczny biuletyn o Białorusi oraz wsparcie instytucjonalne i know-how dla białoruskiej diaspory w Niemczech.

Europejska debata na temat Białorusi jest obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek: rosyjskiej wojny na Ukrainie i jej konsekwencji dla regionu nie można zrozumieć ani poradzić sobie z nią bez uwzględnienia białoruskiej perspektywy. Sytuacja wymaga ściśle skoordynowanej reakcji UE i europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Tymczasem represje reżimu Łukaszenki wobec białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i opozycji trwają nadal.

➡ Więcej informacji: https://net4belarus.org/  

Sieć jest koordynowana przez: Austausch e.V.
Międzynarodowa, pozarządowa organizacja non-profit z siedzibą w Berlinie. Od końca lat 90. Austausch współpracuje z partnerami w całej Europie Wschodniej i Środkowej w dziedzinie edukacji, mediów, historii, ekologii, zaangażowania obywatelskiego i demokracji, integracji, praw człowieka.

Działania sieci są realizowane wspólnie z organizacjami partnerskimi działającymi na Białorusi, Litwie, w Polsce i Niemczech:

  • Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (KEW)
  • Belarusian Community RAZAM e.V.
  • Center of the Belarusian Solidarity (CBS)
  • Honest People
  • Human Rights in Belarus e.V.
  • The Institute of Political Studies “Political Sphere”

W ramach tej inicjatywy w listopadzie 2022 roku zorganizowaliśmy w naszym zamku w Wojnowicach pierwszy Okrągły Stół o Białorusi. Autorem zdjęć jest Aureliusz Marek Pędziwol.

 

Raporty (więcej na stronie:https://net4belarus.org/ )

Memory in Belarusian policies towards Germany and Poland (w jęz. angielskim)

Four scenarios for Belarus by the end of 2023 (w jęz. angielskim)

Cztery scenariusze dla Białorusi do końca 2022 roku (w jęz. polskim)

Four scenarios for Belarus by the end of 2022 (w jęz. angielskim)

Crisis in Belarus: role of Russia and options for the West (w jęz. angielskim)

Sociology of protests in Belarus and international assistance (w jęz. angielskim)

Partnerzy Projektu:

DRA e.V
Menschenrechte in Belarus e.V.

Projekt jest współfinansowany przez Niemiecki MSZ w ramach programu „Civil Society Cooperation in Eastern Europe” oraz The German Marshall Fund of the United States

Kontakt: Adam Reichardt