European Network for Belarus

Projekt ma na celu stworzenie trwałej sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ekspertów dla demokratycznej Białorusi z partnerami z Niemiec, Polski i Białorusi. Projekt opiera się na Grupie Roboczej („Arbeitskreis Belarus”) złożonej z niemieckich organizacji zainteresowanych Białorusią / ekspertyzą na temat Białorusi, która istnieje od września 2020 r. i zrzesza około 100 instytucji / ekspertów (stan na 30 marca 2021 r.). W ramach Projektu planowane są liczne działania ze społeczeństwem obywatelskim i instytucjami eksperckimi, takie jak rozmowy online / tworzenie sieci w ramach wyżej wymienionej grupy roboczej, dyskusje ekspertów / warsztaty scenariuszy i strategiczne dokumenty dotyczące Białorusi, działania rzecznicze, współorganizacja Kongresu dla Białorusi. studia, comiesięczny biuletyn o Białorusi oraz wsparcie instytucjonalne i know-how dla białoruskiej diaspory w Niemczech.

 

https://net4belarus.org/ 

 

W ramach tej inicjatywy w listopadzie 2022 roku zorganizowaliśmy w naszym zamku w Wojnowicach pierwszy Okrągły Stół o Białorusi. Autorem zdjęć jest Aureliusz Marek Pędziwol.

 

 

Raporty (więcej na stronie:https://net4belarus.org/ )

Cztery scenariusze dla Białorusi do końca 2022 roku (w jęz. polskim)

Four scenarios for Belarus by the end of 2022 (w jęz. angielskim)

Crisis in Belarus: role of Russia and options for the West (w jęz. angielskim)

Sociology of protests in Belarus and international assistance (w jęz. angielskim)

Partnerzy Projektu:

DRA e.V
Menschenrechte in Belarus e.V.

Projekt jest współfinansowany przez Niemiecki MSZ w ramach programu „Civil Society Cooperation in Eastern Europe” oraz The German Marshall Fund of the United States

Kontakt: Adam Reichardt