Debate Your Issue

Każda demokracja potrzebuje świadomych swojej roli obywateli, którzy potrafią zadawać trudne pytania, dzielić się swoim punktem widzenia, słuchać i wymieniać się argumentami oraz – co najważniejsze w kontekście postępującej polaryzacji – rozumieją wagę dialogu i chcą działać na rzecz jego nawiązywania. Młodzi Europejczycy dzielą te same nadzieje, obawy i doświadczenia. Wśród młodzieży obserwuje się dziś ograniczoną umiejętność krytycznego korzystania z mediów i sieci społecznościowych oraz niedostateczne zainteresowanie polityką, problemami społecznymi, frekwencja wyborcza wśród młodych również nie należy imponujących.


Celem projektu DYI jest zwiększanie świadomości Europejczyków w wieku 18- 25 lat w obszarach związanych z polityką, społeczeństwem, ekonomią, dyplomacją, środowiskiem. Najbardziej efektywną metodą nauki jest praktyka. Formułowania opinii, obrony własnych poglądów, poszukiwania uzasadnionych i przekonujących argumentów uczestnicy DYI uczą się debatując. Projekt realizowany jest od lutego 2021 roku i w jego ramach – w każdą sobotę w trybie online – odbywają się warsztaty z ekspertami, treningi z debatowania oraz debaty z politykami, naukowcami i aktywistami.

Zapraszamy na stronę internetową Debate Your Issue!

Koordynatorką projektu jest Kamila Łabno-Hajduk
e-mail: kamila@kew.org.pl

Spotkanie inauguracyjne
Warsztaty z Mikołajem Krupą z Akademii Retoryki

10 kwietnia 2021 

Goście debaty: 

Jakub Wiech (Klub Jagielloński, portal Defence24.pl) 

Igor Skórzybót (Ostra Zieleń) 

Prowadzenie: Kajetan Tyliński 

Temat debaty: Czy kapitalizm i konsumpcjonizm są winne katastrofy klimatycznej? 

Rozmówcy zgodzili się co do tego, że nadmierna konsumpcja nie pozostaje bez wpływu na środowisko.  

4 czerwca 2021 

Goście debaty:  

Maciej Radziwiłł (Fundacja Książąt Czartoryskich) 

Adam Leszczyński (Instytut Studiów Politycznych PAN, autor Ludowej historii Polski

Prowadzenie: Kajetan Tyliński  

Temat debaty: Czy pochodzenie społeczne nadal determinuje kim mogę być? 

Dyskutanci odpowiadając na pytanie – Czy pochodzenie społeczne nadal determinuje kim mogę być? – wskazywali na wagę wspólnego budowania, bez antagonizowania i bez tworzenia podziałów (dobrzy-źli; my-oni). Zgodzili się co do tego, że o „sukcesie” decyduje dziś doświadczenie, wykształcenie i osobowość, z naciskiem na trzecie z wymienionych. Przyznali także, że kapitał finansowy, kulturowy i społeczny nie odgrywa już wiodącej roli. 

1 lipca 2021 

Goście debaty:  

prof. Katarzyna Sobolewska (Pracownia Dialektologii Polskiej PAN) 

Małgorzata Kopka-Piątek (współautorka z Iwoną Reichardt książki Czy kobiety uratują świat? Feministyczna polityka zagraniczna

Prowadzenie: Kajetan Tyliński 

Temat debaty: Feminizacja języka. Czy jest możliwa i potrzebna? 

Dyskutantki zgodziły się co do tego, że nie tyle feminizowanie języka polskiego jest ważne, co uczynienie go językiem równościowym. O ile początkiem XX wieku używanie końcówek żeńskich – m.in. profesora, magistra, powstanka – było naturalne, a zdziwienie wzbudzały przypadki stosowania końcówek męskich na określenie kobiet, o tyle dziś żeńskie formy wzbudzają pewne kontrowersje. Debata doprowadziła do wniosku, że im częściej używać będziemy w życiu codziennym feminatywów, tym łatwiej będzie nam się z ich brzmieniem oswoić.  

Projekt DYI realizowany jest w ramach programu Erasmus+.
Partnerzy projektu: Mediawijs (Belgia), Goethe-Institut Tschechien (Czechy), National Library of Latvia (Łotwa), International Youth Debate Alumni Association Lithuania (Litwa), Kolegium Europy Wschodniej (Polska), Novo Kulturno Naselje (Serbia).