Debate Your Issue

Każda demokracja potrzebuje świadomych swojej roli obywateli, którzy potrafią zadawać trudne pytania, dzielić się swoim punktem widzenia, słuchać i wymieniać się argumentami oraz – co najważniejsze w kontekście postępującej polaryzacji – rozumieją wagę dialogu i chcą działać na rzecz jego nawiązywania. Młodzi Europejczycy dzielą te same nadzieje, obawy i doświadczenia. Wśród młodzieży obserwuje się dziś ograniczoną umiejętność krytycznego korzystania z mediów i sieci społecznościowych oraz niedostateczne zainteresowanie polityką, problemami społecznymi, frekwencja wyborcza wśród młodych również nie należy imponujących.


Celem projektu DYI jest zwiększanie świadomości Europejczyków w wieku 18- 25 lat w obszarach związanych z polityką, społeczeństwem, ekonomią, dyplomacją, środowiskiem. Najbardziej efektywną metodą nauki jest praktyka. Formułowania opinii, obrony własnych poglądów, poszukiwania uzasadnionych i przekonujących argumentów uczestnicy DYI uczą się debatując. Projekt realizowany jest od lutego 2021 roku i w jego ramach – w każdą sobotę w trybie online – odbywają się warsztaty z ekspertami, treningi z debatowania oraz debaty z politykami, naukowcami i aktywistami.

Zapraszamy na stronę internetową Debate Your Issue!

Koordynatorką projektu jest Kamila Łabno-Hajduk
e-mail: kamila@kew.org.pl

Spotkanie inauguracyjne
Warsztaty z Mikołajem Krupą z Akademii Retoryki

Projekt DYI realizowany jest w ramach programu Erasmus+.
Partnerzy projektu: Mediawijs (Belgia), Goethe-Institut Tschechien (Czechy), National Library of Latvia (Łotwa), International Youth Debate Alumni Association Lithuania (Litwa), Kolegium Europy Wschodniej (Polska), Novo Kulturno Naselje (Serbia).