Europejska Pamięć Gułagu

Uczestniczymy w projekcie o nazwie: „Europejska pamięć Gułagu – rozszerzona rzeczywistość jako narzędzie edukacyjne”. Jego celem jest stworzenie modelu nauki na temat obozów Gułagu i historii sowieckich represji, w oparciu o „rozszerzoną rzeczywistość” – czyli poszerzoną o możliwości jakie dają nowe technologie. Naszą myślą przewodnią jest dążenie do zwiększenia świadomości młodych pokoleń na temat systemów totalitarnych. 

Współpracujemy z organizacjami z Niemiec (Memorial Deutschland e.V) i Słowacji (POST BELLUM SK). Naszym liderem jest czeska organizacja Gulag.cz. Projekt jest tworzony w ramach programu Erasmus.

Koordynatorem projektu jest Adam Balcer
e-mail:  adam.balcer@kew.org.pl