0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

wtorek, 28 listopada, 2023
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Wesprzyj KEW
swoim 1,5% podatku,
nasz numer
KRS 0000013264

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Nagroda przyznawana jest od 2004 roku i została ustanowiona przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Kolegium Europy Wschodniej, miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Nagroda jest wręczana co roku 4 czerwca osobie lub instytucji przedstawiającej „myślenie o państwie jako dobru wspólnym”.
Kapituła Nagrody została powołana przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego i była uzupełniana po jego śmierci. W jej skład wchodzą także przedstawiciele instytucji przyznających Nagrodę. Sekretariat Kapituły mieści się w Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Sekretarzem jest dr Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.


Nagrodę dotychczas otrzymali:

2022

Stowarzyszenie Memoriał

organizacja dokumentująca zbrodnie popełnione w ZSRR i broniąca praw człowieka

2021

Maryja Kalesnikawa

koordynatorka sztabu Wiktara Babaryki, więźniarka polityczna

2021

Wolha Kawalkowa

członkini prezydium białoruskiej Rady Koordynacyjnej, na emigracji w Warszawie

2021

Swiatłana Cichanouska

kandydatka w sfałszowanych wyborach prezydenckich, liderka białoruskiej opozycji, na emigracji w Wilnie

2020

Hanna Suchocka

polska premier w latach 1992-1993

2019

Joachim Gauck

prezydent Niemiec w latach 2012-2017.

2018

Szewach Weiss

były Ambasador Izraela w Polsce

2017

Henryk Gulbinowicz

emerytowany Arcybiskup Metropolita Wrocławski

2016

Borys Gudziak

biskup Eparchii Świętego Włodzimierza Wielkiego w Paryżu, twórca Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie

2015

Tomas Venclova

litewski poeta, eseista i prozaik, profesor Uniwersytetu w Yale (USA)

2014

Zbigniew Brzeziński

w latach 1977-1981 doradca prezydenta Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego USA

2013

Instytut Literacki „Kultura”

powołany w 1946 roku w Paryżu przez Jerzego Giedroycia

2012

Valdas Adamkus

prezydent Litwy w latach 1998-2003 i 2004-2009

2011

Jerzy Koźmiński

prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

2010

Leszek Balcerowicz

twórca polskiej reformy gospodarczej w latach 1989–1990, wiceprezes Rady Ministrów i minister finansów w latach

2009

Václav Havel

ostatni prezydent Czechosłowacji (1989–1992) oraz pierwszy prezydent Czech (1993–2003)

2008

Siergiej Kowalow

działacz na rzecz obrony praw człowieka

2007

Jean-Marie Lustiger

kardynał, metropolita Paryża w latach 1981–2005

2006

Stanisłau Szuszkiewicz

pierwszy przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi

2005

George H. W. Bush

41. prezydent Stanów Zjednoczonych (1989-1993)

2004

Tadeusz Mazowiecki

pierwszy premier III RP (1989–1991)