Polsko-czeskie konsultacje o Wschodzie

W 2021 roku realizujemy z czeskim partnerem AMO projekt „Czesko-polskie wschodnie perspektywy: poszukiwanie nowych synergii”. Naszym celem jest wzmocnienie polsko-czeskiej współpracy w Europie Wschodniej poprzez publikację wspólnego raportu, artykułów i organizację debat. Projekt jest wspierany przez Polsko-Czeskie Forum

Koordynatorem projektu jest Adam Balcer
e-mail: adam.balcer@kew.org.pl