Different Wars

Każda demokracja potrzebuje obywateli świadomych swoich korzeni. Podręczniki szkolne odgrywają rolę szczególną, bo zazwyczaj są jednym z pierwszych – i jednym z najsilniej oddziałujących na wyobraźnię – źródeł wiedzy dla młodego człowieka z historią kraju, regionu i świata. Próbują odpowiedzieć na pytania najbardziej podstawowe, a zarazem najtrudniejsze – „Kim jesteśmy?”, „Dokąd zmierzamy?”. Podręczniki zawierają wiedzę, którą w danym kraju chce się przekazywać kolejnym pokoleniom, stanowią więc jedno z kluczowych ogniw edukacji obywatelskiej. Od sposobu, w jaki podręczniki do historii są i będą pisane, zależy kształtowanie się tożsamości, poczucia przynależności i wspólnoty a nawet legitymizowanie władzy.

Rolą projektu Diffrent Wars, który jest częścią programu historycznego „Confronting Memories”, jest opracowanie – wspólnie z nauczycielami historii z pięciu krajów – nowych metod nauczania historii z wykorzystaniem pojęć wieloperspektywiczności i multinarracyjności, a jego celem jest przygotowanie scenariuszy lekcyjnych poświęconych II wojnie światowej, wpisujących się w ten zamysł.

Ideą projektu jest zachęcanie do przyjmowania postawy „poznaj, zrozum i uszanuj” wobec wzajemnej wizji historii – taką postawę chcielibyśmy wprowadzić na sale lekcyjne w Polsce, Niemczech, Rosji, Białorusi i Ukrainie.

Instytucje realizujące
EU-Russia Civil Society Forum
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego


Realizację wspierają
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec
Civil Society Cooperation

Koordynatorką projektu jest Kamila Łabno-Hajduk
e-mail: kamila@kew.org.pl

Webinarium inauguracyjne, 23-24 kwietnia 2021 roku