UE w praktyce

 
Karta praw podstawowych i traktaty unijne są niezwykle ważne, nawet jeżeli wydają się odległe i oderwane od kontekstu codziennego życia. Zadaniem projektu „UE w praktyce” jest umieszczenie ich w realiach naszego regionu i pokazanie, że są elementami codzienności wspólnej dla mieszkańców różnych krajów.
 
Stworzymy cykl podcastów, artykułów prasowych i kampanię w mediach społecznościowych, które zarysują potrzeby, braki i funkcjonowanie karty i zapisów traktatowych w krajach UE. Ponadto pochylimy się nad problemami wynikającymi z nieprzestrzegania tych zapisów w kandydującej o członkostwo Ukrainie czy autorytarnej Białorusi. Zgromadzone materiały umożliwią przeprowadzenie cyklu szkoleń i debat dla młodzieży licealnej i studentów.
 
Koordynatorem projektu jest Jarosław Kociszewski (), redaktor naczelny portalu i magazynu Nowa Europa Wschodnia. 
 
Projekt jest finansowany ze środków UE. Przedstawione poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora (autorów) i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej. Unia Europejska, ani organ przyznający dotację nie ponoszą za nie odpowiedzialności.