0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

wtorek, 28 listopada, 2023
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Wesprzyj KEW
swoim 1,5% podatku,
nasz numer
KRS 0000013264

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Strona główna Procedura wydawnicza

Procedura wydawnicza

Krok 1 - Przyjęcie pracy

 • 1. Autor przesyła manuskrypt z propozycją wydania na adres wydawnictwa Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu wydawnictwo@kew.org.pl. W przypadku wieloautorowych prac manuskrypt przesyłam redaktor publikacji.
 • 2. W niektórych przypadkach wydawnictwo zwraca się bezpośrednio do potencjalnego autora z propozycją wydanie jego książki.
 • 3. Pliki są przesyłane w formacie doc, docx lub rtf.
 • 4. Przesyłając pracę autor oświadcza, że jest to jego oryginalne dzieło.
 • 5. Autor przesyła pracę z przypisami dolnymi. Wydawnictwo ma swobodę wyboru o rodzaju stosowanych przypisów w wydaniu.
 • 6. Pracownik Wydawnictwa zapoznaje się z tekstem w ciągu 30 dni i informuje Autora o przyjęciu lub nieprzyjęciu pracy do recenzji.
 • 7. Decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu podejmuje trzyosobowa komisja powołana przez zarząd fundacji Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Krok 2 - Recenzja

 • 1. Przyjęte prace są recenzowane przez dwóch recenzentów zewnętrznych wyznaczonych przez zarząd Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.
 • 2. Recenzenci posiadają co najmniej tytuł doktora.
 • 3. Recenzenci stosują zasady etyki zalecane przez Committe on Publication Ethics.
 • 4. W trakcie procedury wydawniczej tożsamość Autora nie jest ujawniona recenzentom, a tożsamość recenzentów nie jest ujawniona Autorowi.
 • 5. W zależności od objętości pracy recenzentom wyznacza się termin od 30 do 60 dni na przygotowania recenzji.
 • 6. W przypadku dwóch negatywnych recenzji praca zostaje odrzucona. Autor otrzymuje informację o odrzuceniu pracy w ciągu 14 dni od wpływu recenzji.
 • 7. W przypadku jednej negatywnej recenzji autorowi wyznacza się termin 30 dni na poprawienie uchybień. Autor ma prawo wycofania swoje pracy na tym etapie.
 • 8. Po naniesieniu poprawek wydawnictwo wysyła pracę do trzeciego recenzenta zachowując procedury wyznaczonej wcześniej. Po otrzymaniu negatywnej recenzji dokonanej przez trzeciego recenzenta wydawnictwo odrzuca pracę.
 • 9. W przypadku, gdy trzeci recenzent pozytywnie ocenia przesłaną pracę, autor ma 30 dni na przygotowanie ostatecznej wersji pracy przeznaczonej do redakcji.

Krok 3 - Redakcja

 • 1. Praca zostanie przekazane do redakcji merytorycznej. Redaktor merytoryczny jest odpowiedzialny za sprawdzenie źródeł, eliminacje błędów faktograficznych i ujednolicenie tekstu zgodnie z zasadami wydawnictwa. Autor jest zobowiązany w terminie 14 dni odnieść się do zasugerowanych zmian. W przypadku nieprzyjęcia zmian przez Autora istnieje możliwość wycofania pracy złożonej przez niego do publikacji.
 • 2. Zredagowana pod względem merytorycznym książka zostanie przekazana do redakcji językowej. Autor jest zobowiązany w terminie 14 dni odnieść się do zasugerowanych zmian.

Krok 4 - Produkcja

 • 1. Zredagowany tekst jest przekazany do składu.
 • 2. Złożona publikacja jest dwukrotnie sprawdzana przez korektora lub korektorów.
 • 3. Po korekcie sporządza się indeks nazwisk i inne indeksy.
 • 4. Złożony tekst jest wysyłany Autorowi do akceptacji. Autor ma 7 dni na autoryzację do druku książki lub wprowadzenie zmian nienaruszających układu książki. Na tym etapie Autor nie ma prawa wycofania książki.
 • 5. Wydawnictwo wybiera projekt okładki książki.

Krok 5 - Promocja

 • 1. Autor jest zobowiązany do wypełnienia kwestionariusza autorskiego.
 • 2. Wydawnictwo ma prawo wycofania książki z dystrybucji, jeśli autor publicznie naruszy zasady etyki stosowane przez wydawnictwo.