Seminarium Translatorskie

Międzynarodowe Seminarium Translatorskie Tłumacze bez granic  organizowane jest we współpracy Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu i Polskiego PEN Clubu. Dyrektorem Seminarium jest dr Adam Pomorski, znakomity tłumacz, eseista i prezes Polskiego PEN Clubu.

Seminarium adresowane jest do tłumaczy literatury polskiej na języki wschodnioeuropejskie: rosyjski, białoruski, ukraiński, litewski oraz na przekłady z tych języków na język polski.

Od 2015 roku Seminarium odbywa się w Zamku na wodzie w Wojnowicach koło Wrocławia.

Uczestnicy wyłaniani są w drodze konkursu, na podstawie nadesłanych aplikacji i dotychczasowych osiągnięć translatorskich.

Koordynatorem projektu jest Laurynas Vaičiūnas
e-mail: laurynas.vaiciunas@kew.org.pl