SEMINARIUM TRANSLATORSKIE

TBG

Międzynarodowe Seminarium Translatorskie Tłumacze bez granic organizowane jest we współpracy Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu i Polskiego PEN Clubu. Dyrektorem Seminarium jest dr Adam Pomorski, znakomity tłumacz, eseista i prezes Polskiego PEN Clubu.

Seminarium adresowane jest do tłumaczy literatury polskiej na języki wschodnioeuropejskie: rosyjski, białoruski, ukraiński, litewski oraz na przekłady z tych języków na język polski.

Od 2015 roku Seminariu odbywa się w Zamku na wodzie w Wojnowicach koło Wrocławia.

Uczestnicy wyłaniani są w drodze konkursu, na podstawie nadesłanych aplikacji i dotychczasowych osiągnięć translatorskich.

W roku 2016 odbyły się dwa Seminaria Translatorskie:

  • Międzynarodowe Seminarium Translatorskie Henryk Sienkiewicz i jego epoka (w ra;mach Roku Henryka Sienkiewicza);
  • Międzynarodowe Seminarium Translatorskie Tłumacze bez granic.

W roku 2019 Seminarium odbędzie się w terminie 8-15 grudnia 2019 roku w Zamku na wodzie w Wojnowicach koło Wrocławia.