Tackling Illiberal/Eurosceptic Narratives from Below

Zadaniem projektu jest zmierzenie się z eurosceptycyzmem i nieliberalnymi narracjami na poziomie lokalnym w czterech państwach: Włoszech, Polsce, Słowenii, a także w kandydującej do członkostwa w UE – Macedonii Północnej. Projekt przewiduje połączenie badań i działań „na miejscu” w celu maksymalizacji wpływu na debatę publiczną. Uczestnicy mają zlokalizować w swoich krajach kluczowe punkty zapalne skrajnie prawicowego ekstremizmu. Planowane jest stworzenie jednej międzynarodowej i czterech krajowych sieci zajmujących się  problemem eurosceptycyzmu.

Naszymi partnerami są: Scuola Normale Superiore z Florencji, Uniwersytet w Lublanie i lider projektu, EUROTHINK ze Skopje. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”

Koordynatorem projektu jest Adam Balcer
e-mail: adam.balcer@kew.org.pl