Polska Polityka Wschodnia

„Polska Polityka Wschodnia” to coroczne spotkanie ekspertów, dziennikarzy, działaczy trzeciego sektora, samorządowców i decydentów dotyczące głównych zagadnień polityki RP wobec krajów Europy Wschodniej. Głównym celem konferencji jest przeanalizowanie bieżącej sytuacji międzynarodowej i zaproponowanie rozwiązań na przyszłość.  

W tym roku motywem przewodnim będzie wojna w Ukrainie i wynikająca z niej potrzeba redefinicji polskiej polityki wschodniej. Będziemy dyskutować na tematy ściśle powiązane z wojną: polska pomoc dla Ukrainy, reakcja Europy Zachodniej na rosyjską agresję, fundamentalne zagrożenie ze strony Rosji dla bezpieczeństwa Europy oraz przyszłość Białorusi i Kaukazu. Konferencja „Polska Polityka Wschodnia” odbędzie się po raz siedemnasty. 

Pierwszy dzień konferencji (27 października) w Ossolineum jest otwarty dla wszystkich bez konieczności rejestracji (wydarzenie na FB). Udział w drugim dniu (28 października) w Zamku na Wodzie w Wojnowicach jest możliwy dopiero po wcześniejszej rejestracji pod adresem office@kew.org.pl. Pierwszy dzień konferencji będzie transmitowany na kanałach Kolegium Europy Wschodniej w mediach społecznościowych.

Konferencja jest organizowana dzięki wsparciu Miasta Wrocławia, Miasta Gdańska, Zakładu Narodowego im. Ossolineum oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Poszczególne panele współorganizują kluczowe instytucje zajmujące się w Polsce tematyką wschodnią: Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW), Studium Europy Wschodniej UW, Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR), Fundacja Kaukaska oraz partnerzy medialni: Dziennik Gazeta Prawna, Nowa Europa Wschodnia i New Eastern Europe.