Polska Polityka Wschodnia

„Polska Polityka Wschodnia” to tradycyjne, doroczne spotkanie ekspertów, dziennikarzy, działaczy trzeciego sektora, samorządowców i decydentów organizowane od 16 lat i dotyczące głównych zagadnień polityki RP wobec krajów Europy Wschodniej. Głównym celem konferencji jest przeanalizowanie bieżącej sytuacji międzynarodowej i zaproponowanie rozwiązań na przyszłość.  

W 2020 roku skoncentrowaliśmy się na takich zagadnieniach jak: polska polityka wobec Białorusi, wybory w USA a Europa Wschodnia, prawa człowieka na Wschodzie i rola Polski w tym zakresie, kwestie ekonomiczne i historyczne w relacjach polsko-ukraińskich oraz polityka wschodnia samorządu. Ważnym punktem tegorocznej edycji była też debata o wyobrażeniach na temat Wschodu w Polsce, Ukrainie i Białorusi.

Konferencja Polska Polityka Wschodnia 2020 odbywa się przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Miasta Wrocławia i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Partnerami wydarzenia są Międzynarodowe Centrum Kultury, Ośrodek Studiów Wschodnich, Amnesty International, Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Instytut Europy Środkowej.

Konferencja tradycyjnie odbywa się we Wrocławiu i Wojnowicach, ale pandemia COVID-19 i związana z nią troska o zdrowie publiczne spowodowała, że w 2020 roku została zorganizowana w formie online. Transmisja była prowadzona z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Nagrania z konferencji są dostępne na kanale KEW na YouTubie.