Polska Polityka Wschodnia

„Polska Polityka Wschodnia” to tradycyjne, doroczne spotkanie ekspertów, dziennikarzy, działaczy trzeciego sektora, samorządowców i decydentów organizowane od 16 lat i dotyczące głównych zagadnień polityki RP wobec krajów Europy Wschodniej. Głównym celem konferencji jest przeanalizowanie bieżącej sytuacji międzynarodowej i zaproponowanie rozwiązań na przyszłość.  

W 2021 roku analizujemy takie zagadnienia jak: polska polityka wobec Białorusi, prawa człowieka na Wschodzie, polityka UE wobec Europy Wschodniej i współpraca krajów V4. Ważnym punktem tegorocznej edycji była też debata o wyobrażeniach na temat Wschodu w Polsce, Ukrainie i Białorusi.

Tradycyjnie konferencja odbywa się we Wrocławiu i Wojnowicach, ale pandemia COVID-19 i związana z nią troska o zdrowie publiczne spowodowała, że w 2021 roku jest organizowana w formie hybrydowej. Transmisja będzie prowadzona z zamku na wodzie w Wojnowicach i będzie dostępna na kanale KEW na YouTubie.

Osobą odpowiedzialną za konferencję jest Adam Balcer
e-mail: adam.balcer@kew.org.pl

Partnerami wydarzenia są Międzynarodowe Centrum Kultury, Ośrodek Studiów Wschodnich, Fundacja Stratpoints, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Instytut Europy Środkowej.

Konferencja jest organizowana dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Miasta Wrocławia i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.