Polska Polityka Wschodnia

Polska Polityka Wschodnia to, organizowana przez Kolegium Europy Wschodniej, konferencja poświęcona aktualnym zagadnieniom politycznym dotyczącym szeroko rozumianego regionu Europy Wschodniej.

Odbywająca się co roku od 2005 r., Polska Polityka Wschodnia stanowi platformę dla dziennikarzy, działaczy trzeciego sektora, samorządowców i decydentów do analizowania bieżącej sytuacji międzynarodowej oraz poszukiwania rozwiązań na przyszłość.

W trakcie trzech dni uczestnicy mają szansę wziąć udział w panelach, dyskusjach oraz mniej formalnych spotkaniach. Mają one na celu stymulowanie wymiany myśli i perspektyw nie tylko między aktorami związanymi z polska polityką, ale również przedstawicielami międzynarodowych think-tanków czy politycznymi decydentami innych krajów Europy Wschodniej.

Pierwszy dzień konferencji odbywa się we Wrocławskim Ossolineum i stanowi część formalną, otwartą dla publiczności, w trakcie której osoby biorące udział w wydarzeniu mogą posłuchać dyskusji dotyczących najważniejszych kwestii geopolitycznych związanych z naszym regionem.

Wydarzenia drugiego i trzeciego dnia odbywają się w Zamku na Wodzie w Wojnowicach i stanowią część zamkniętą konferencji, otwartą wyłącznie dla zaproszonych osób przynależących do grona eksperckiego, polityków i samorządowców. W myśl zasady Chatham House, druga część  konferencji ma zachęcać wszystkie zaangażowane strony do otwartej wymiany myśli w celu kreowania wspólnych rozwiązań dla demokratycznej i zintegrowanej Europy Wschodniej.

PPW tworzy przestrzeń, w której przedstawiciele trzeciego sektora oraz politycy z całej Europy Wschodniej, z dala od medialnego szumu, mogą wzajemnie inspirować się i budować przyszłość regionu jako silnej i pozostającej w bliskiej współpracy grupy państw.

Konferencja jest organizowana dzięki wsparciu Miasta Wrocławia, Miasta Gdańska, Zakładu Narodowego im. Ossolineum oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Poszczególne panele współorganizują kluczowe instytucje zajmujące się w Polsce tematyką wschodnią: Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW), Studium Europy Wschodniej UW, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), warszawskie biuro German Marshall Fund (GMF Warsaw), Instytut Europy Środkowej, Fundacja Ukraina, Instytut Praw Migrantów, Fundacja Solidarności Międzynarodowej oraz partnerzy medialni: Outriders, Nowa Europa Wschodnia i New Eastern Europe.

Polska Polityka Wschodnia w ubiegłych latach

Wszystkie filmy z konferencji organizowanych w ubiegłych latach znajdą państwo na naszym kanale w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLgFdUyEgrhdljflp7lqe9sJD_K8LEby0Q

Raporty PPW

1.Niedźwiedź i Smok a sprawa polska. Wpływ rosyjsko-chińskiego (quasi)-sojuszu na interesy RP – pobierz raport (2023)

2. Odbudować lepiej, jak powojenna ukraińska energetyka wpłynie na Polskę – pobierz raport (2023)

3.Możliwości transformacji energetycznej w Europie Wschodniej (rola Polski) – pobierz raport (2020)

4.Współpraca samorządów Dolnego Śląsk a ze Wschodem – pobierz raport (2020)

5.Energia na Wschód. Polskie plany i ukraińska rzeczywistość – pobierz raport (2019)

Polska Polityka Wschodnia 2023

WERSJA SKRÓCONA PROGRAMU (PDF)

WERSJA SZCZEGÓŁOWA PROGRAMU (PDF)

Polska Polityka Wschodnia 2022

 

Polska Polityka Wschodnia 2021