Cytat:
"Trzeba, abyśmy my Rosjanie, ale też i Polacy zastanowili się, dlaczego duszy rosyjskiej tak trudno było zawsze polubić duszę polską, dlaczego dusza polska zawsze z taką pogardą odnosiła się do duszy rosyjskiej? Dlaczego te dwie słowiańskie dusze są sobie tak obce i tak bardzo nie rozumieją się wzajemnie?"
Nikołaj Bierdiajew
Dusza rosyjska i polska, "Pismo Literacko-Artystyczne" 1988, nr 11-12