Cytat:
"... jako człowiekowi urodzonemu w państwie sąsiadującym z Rosją zostały mi oszczędzone romantyczne złudzenia na temat owego wielkiego kraju, tak powszechne wśród ludzi, którzy mieszkają odeń o tysiące mil."
Richard Pipes
The Formation of the Soviet Union, Communism and Nationalism, 1917-1923