Cytat:
"Stoimy dziś wobec szansy historycznej, której Polska jeszcze nigdy nie miała. Organizm państwa polskiego nigdy nie był tak silny i zwarty. (...). Czy Polacy wytrzymają swój własny sukces? (...) Stoimy wobec historycznego wyzwania, jakim jest włączenie do Wspólnoty Europejskiej. Jest ono historyczną koniecznością. Polska, odcięta od Europy i jej olbrzymiego rynku, skazałby siebie na permanentne zacofanie i ubóstwo (..). W przeszłości nasze losy zależały od zwycięstwa nad wrogami, którzy zagrażali naszym granicom i niepodległości. Dziś przyszłość Polski zależy od jej zwycięstwa nad samą sobą. "
Jan Nowak-Jeziorański
Karta, nr 62 z 2010 roku