Cytat:
"Chcę powiedzieć wyraźnie: o ile obowiązkiem świata demokratycznego jest wspieranie Rosji, gdy zmierza ona w kierunku demokracji, o tyle musi ona również stworzyć mechanizmy kontroli i samokontroli. Ich istnienie musi się objawiać w przejrzystych- bliższych niż dotychczas jednoznaczności- ocenach, komentarzach i dyrektywach. Nie mam na myśli wyłącznie dialogu między poszczególnymi państwami, lecz może nade wszystko tworzenie w miarę spójnej opinii publicznej krajów Zachodu. Jednym z powodów, dla których przyszła konstytucja UE powinna powstać, jest właśnie szansa na możliwość uruchomienia wspólnej polityki zagranicznej. Mechanizmy kontroli powinny prowadzić do realistycznego oglądu dzisiejszej Rosji i jej związków ze światem. Spór z Rosją staje się stałą składową współczesnej polityki międzynarodowej, należy zastanowić się nad tym, gdzie mogą leżeć niewzruszone granice ustępstw po obu stronach i czego one dotyczą."
Stefan Meller
Jak rozmawiać z Rosją Polski przegląd dyplomatyczny, nr 1 (41) styczeń-luty 2008