I. Zarząd Kolegium

 

Laurynas Vaičiūnas, p.o. Prezesa Zarządu, laurynas.vaiciunas@kew.org.pl tel. 691 848 908

 

II.  Dział wydawniczy

1. Redakcja Nowej Europy Wschodniej (NEW)

Andrzej Brzeziecki, redaktor naczelny, andrzej.brzeziecki@new.org.pl tel. 691 848 010

Małgorzata Nocuń, zastępca redaktora naczelnego, malgorzata.nocun@new.org.pl tel. 691 848 009 

Krzysztof Popek, sekretarz redakcji, redakcja@new.org.pl tel. 12 422 90 16

 

2. Redakcja New Eastern Europe (NEE)

Adam Reichardt, redaktor naczelny, areichardt@neweasterneurope.eu tel. 691 848 101

Iwona Reichardt, zastępca redaktora naczelnego, iwona.reichardt@new.org.pl tel. 691  848 332

Daniel Gleichgewicht, redaktor, dgleichgewicht@neweasterneurope.eu

Maxim Rust, redaktor, editors@neweasterneurope.eu

 

 

3. Wydawnictwo KEW

Laurynas Vaičiūnas, dyrektor, laurynas.vaiciunas@kew.org.pl tel. 691 848 908

Ewa Mielnik, dystrybucja wydawnictw, ewa.mielnik@kew.org.pl tel. 691 848 420

 

III. Księgowość

Joanna Żaba-Furmanek, joanna.furmanek@kew.org.pl

 

IV. Dział realizacji i CRM

Jacek Kaszuba, jacek.kaszuba@kew.org.pl

 

V. Inne imprezy, wydarzenia i zadania. Fundraising

 

1. Konferencja Polska Polityka Wschodnia

Bogumiła Berdychowska, koordynatorka Konferencji

 

2. Międzynarodowe Seminarium Translatorskie Tłumacze bez granic

Adam Pomorski, dyrektor Seminarium

 

3. Szkoła Polsko-Niemiecko-Ukraińska im. Profesora Bohdana Osadczuka

Maciej Makulski, maciej.makulski@kew.org.pl, dyrektor Szkoły

 

4. Międzynarodowa Szkoła Europy Środkowej i Wschodniej (projekt zawieszony)

 

5. Polsko-Niemieckie Seminarium Polityka wschodnia Polski i Niemiec. Razem czy osobno?

Laurynas Vaiciunas, dyrektor Seminarium

 

6. Wojnowicki Klub Dyskusyjny

Jan Andrzej Dąbrowski, koordynator Klubu

 

7. Seminarium polsko-czeskie

Laurynas Vaiciunas. dyrektor Seminarium

 

 

 

 

 

Menu