0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

czwartek, 5 października, 2023
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Wesprzyj KEW
swoim 1,5% podatku,
nasz numer
KRS 0000013264

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Strona głównaAktualnościSienkiewicz i jego epoka - seminarium dla tłumaczy

Sienkiewicz i jego epoka – seminarium dla tłumaczy

Międzynarodowe Seminarium Translatorskie HENRYK SIENKIEWICZ I JEGO EPOKA jest kontynuacją Międzynarodowego Seminarium Translatorskiego „Tłumacze bez granic”, przedsięwzięcia cyklicznego,  podjętego wspólnie przez Polski PEN Club i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W ostatnich latach odbyło się we Wrocławiu i Wojnowicach  kilka tygodniowych sesji seminarium z udziałem młodych tłumaczy literatury polskiej z Azerbejdżanu, Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy oraz młodych tłumaczy polskich z białoruskiego, litewskiego, rosyjskiego i ukraińskiego.

Wzorem wcześniejszych doświadczeń jednym z celów seminarium HENRYK SIENKIEWICZ I JEGO EPOKA jest stworzenie zintegrowanej w kilkunarodowym składzie i trwale związanej z Polską rówieśniczej grupy tłumaczy literackich. Wspólna praca w trakcie zajęć seminarium zapewnia im ćwiczenia praktyczne, wiedzę z zakresu kultury ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i współczesności literatury i kultury polskiej, a także – co stanowi o odrębności tych warsztatów – możliwość konfrontacji, porównania dokonań i dyskusję nad tekstem, nieraz wspólnym, bo przekładanym w tym samym czasie przez uczestników seminarium z różnych krajów. Przykładem takiego tekstu ostatnio jest m. in. poezja i proza Leśmiana. Bardzo twórczy charakter ma też dyskusja nad polskimi przekładami nowoczesnej poezji i prozy litewskiej z udziałem tłumaczy białoruskich i ukraińskich. W tym wypadku punktem wyjścia będzie proza Henryka Sienkiewicza.

 W zajęciach seminarium biorą udział jako współprowadzący lub goście wybitni tłumacze z Polski i z zainteresowanych krajów.

Seminarium  odbędzie się w październiku 2016 roku w Zamku Wojnowice koło Wrocławia i trwać będzie 7 dni. Weźmie w nim udział 12 młodych tłumaczy ( w wieku do 45 lat) z Europy Wschodniej, Środkowej i Zachodniej. Językiem wykładowym będzie język polski. Grono to pracować będzie wraz z wykładowcami z Polski i zagranicy.

Zajęcia Seminarium odbywać się będą w renesansowym Zamku na wodzie w Wojnowicach koło Wrocławia w dniach 17-24 października 2016 roku.  Przewiduje się dwa dni zajęć w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. W Ossolineum zajęcia odbędą się w Dziale Rękopisów, gdzie przechowywane są rękopisy dzieł Henryka Sienkiewicza. Drugim działem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, gdzie odbędą się zajęcia będzie Muzeum Pana Tadeusza, muzeum literatury polskiego XIX i XX wieku.

Dyrektorem Seminarium jest dr Adam Pomorski – tłumacz poezji i prozy angielskiej, białoruskiej, niemieckiej, rosyjskiej i ukraińskiej; eseista, historyk idei. Ukończył studia w Instytucie Socjologii UW, doktorat obronił w Instytucie Literatury Polskiej UW. 1990–2003 pracował w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Od 1999 – wiceprezes, a od 2010 roku Prezes Polskiego PEN Clubu. Członek jury Nagrody Mediów Publicznych w dziedzinie literatury pięknej COGITO (2008), Nagrody NIKE (2010–2012). Przewodniczył jury Nagrody Szymborskiej (2013–2015), przewodniczy jury Warszawskiej Premiery Literackiej. Przewodniczący Rady Instytutu Książki. Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006), Nagród „Literatury na Świecie” (1983, 1985, 2011 – za całokształt twórczości przekładowej), Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1994 – za całokształt twórczości przekładowej, 1999 – za przekład Fausta), Polskiego PEN Clubu (1995 – za całokształt twórczości przekładowej), Nagrody ANGELUS (2015). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi na Wstędze Republiki Federalnej Niemiec, Odznaką Honorową BENE MERITO Ministra Spraw Zagranicznych.

 Wydał tomy studiów: Duchowy proletariusz: przyczynek do dziejów lamarkizmu społecznego i rosyjskiego kosmizmu XIX–XX wieku (na marginesie antyutopii Andrieja Płatonowa) (1996), Imperialna baba. Dwa studia stereotypu zbiorowego (2003), Sceptyk w piekle. Z dziejów ideowych literatury rosyjskiej (2004).

Wyboru uczestników dokona Komitet Selekcyjny, pracujący pod kierownictwem dr. Adama Pomorskiego.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 sierpnia 2016 roku.

Zgłoszenia prosimy przysyłać wyłącznie drogą elektroniczną przy pomocy formularza elektronicznego: KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

Międzynarodowe Seminarium Translatorskie SIENKIEWICZ I JEGO EPOKA finansowane jest ze środków Instytutu Książki.

instytut ksiazki

Fill out my online form.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

POPULARNE