0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

czwartek, 5 października, 2023
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Wesprzyj KEW
swoim 1,5% podatku,
nasz numer
KRS 0000013264

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Strona głównaAktualnościMiędzynarodowe Seminarium Translatorskie "Tłumacze bez granic"

Międzynarodowe Seminarium Translatorskie „Tłumacze bez granic”

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu ogłasza nabór uczestników na Międzynarodowe Seminarium Translatorskie „Tłumacze bez granic”.

Odbędzie się ono w dniach 13-20 listopada 2016 roku w Zamku na wodzie w Wojnowicach koło Wrocławia.

Program Międzynarodowego Seminarium Translatorskiego „Tłumacze bez Granic” związany jest z rosnącą potrzebą wykształcenia i dokształcania dobrej klasy tłumaczy z języków słowiańskich (głównie ukraińskiego, białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego) oraz litewskiego na język polski i z języka polskiego na te języki. W zamierzeniu projektodawców przedsięwzięcie (rozpoczęte w roku 2012) ma być kontynuowane w następnych latach, obejmując swym zasięgiem pozostałe kraje Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej.
Celem projektu jest pogłębienie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz umiejętności warsztatowych tłumaczy literackich (proza, poezja, eseistyka).
Istotnym elementem jest również budowanie więzi społeczno – kulturowych między obywatelami Polski i krajów Europy Wschodniej, którzy docelowo w następnych latach stanowić będą zdecydowaną większość uczestników Seminarium.

Przewiduje się uczestnictwo 12 osób z Polski oraz Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji,zajmujących się zawodowo przekładami z/na język polski. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się uczestnictwo osób z innych krajów. Dodatkowo w programie Seminarium wezmą udział również zaproszeni goście – wykładowcy z Polski i zagranicy.

Program Seminarium obejmował będzie wykłady, seminaria i konwersatoria. Zakłada się, że wykłady będą miały charakter otwarty i dostępne będą dla wszystkich chętnych, nie będących słuchaczami Seminarium.

Zakłada się, że uczestnikami Seminarium będą osoby w wieku do 50 lat.

Przewidywany program dnia roboczego Seminarium:
8:30 śniadanie
9:30 – 11:30 Warsztaty
11:30 – 12:00 przerwa kawowa
12:00 – 14:00 konwersatorium
14:00 – 15:00 obiad
15:00 – 17:00 konwersatorium
wieczorem – spotkania z ważnymi postaciami życia kulturalnego Wrocławia i Polski, zaproszonymi w tym celu do Wojnowic lub też czas wolny uczestników, w zależności od dnia.

Szczegółowy program Seminarium zostanie opracowany do początku września.

W programie Seminarium w roku 2012 wzięli udział m.in.: Paweł Huelle, Stefan Chwin, Grzegorz Gauden, Paweł Adamowicz, Basil Kerski, Andrzej Chadanowicz, Anna Czekanowicz, prof. Jerzy Limon (Fundacja Teatru Szekspirowskiego).

W roku 2013 w programie Seminarium udział wzięli: Serhij Żadan, Oksana Zabużko, Iza Chruślińska, Tomas Venclova, Dominika Świątek, Grzegorz Gauden, Jerzy Jarniewicz, Magda Heydel, Mirica Markic, Herkus Kuncius, Andrej Chadanowicz, Marek Radziwon, Piotr Mitzner, Lavon Barszczeuski.

W roku 2014 w programie udział wzięli m.in.: Iwona Smolka, Andrzej Stasiuk, Andrej Chadanowicz, Monika Sznajdermann, Artur Burszta, Mieczysław Orski, Adolf Juzwenko, Ireneusz Kania.

Nabór kandydatów odbywał się będzie publicznie. O ich zakwalifikowaniu decydować będzie 3 osobowe grono, złożone z: prezesów polskiego Pen Clubu oraz przedstawicieli Kolegium Europy Wschodniej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 sierpnia 2016 roku.

Zgłoszenia prosimy przesyłać (wraz z wymaganymi załącznikami) wyłącznie w formie elektronicznej: KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

Seminarium zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Programu Study Tours to Poland.

mkidn_01_cmyk

 

Fill out my online form.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

POPULARNE