Polish_legacy_albanski

 

Edhe pse gjeografikisht të largët Polonia dhe vendet e Ballkanit Perëndimor (Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Shqipëria) kanë një histori të gjatë marrëdhëniesh të ndërsjella plot me shkëmbime njerëzish dhe idesh. Lexhoni: Trashëgim polak. Trashëgimi ballkanike. Kontributi polak në kulturën, artin dhe shkencën e Ballkanit Perëndimor.

Here is the Albanian edition of the album.

 

Menu