rEUnify: studium porównawcze postrzegania Zjednoczenia Niemiec

Mamy na celu zbadanie zjednoczenie Niemiec poprzez analizę porównawczą historycznych i narodowych wyobrażeń na jego temat w Niemczech i państwach sąsiednich (Czechy, Francja, Holandia i Polska). Dodatkowo chcielibyśmy rozpocząć międzypokoleniową i wielonarodową dyskusję na temat postrzegania Zjednoczenia przez społeczeństwa obywatelskie (ze szczególnym uwzględnieniem europejskiej młodzieży).

Naszymipartnerami są: Institut für Europäische Politik (Niemcy), Institut pro evropskou politiku EUROPEUM (Czechy), Euro Créative (Francja) i Rijksuniversiteit Groningen (Holandia). Projekt jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”

Koordynatorem projektu jest Adam Balcer
e-mail: adam.balcer@kew.org.pl