OST/WSCHÓD. POLSKO-NIEMIECKI OKRĄGŁY STÓŁ

W ramach inicjatywy „Ost/Wschód”, od 2019 roku, wspólnie z niemiecką fundacją Deutsch-Russischer Austausch organizujemy niemiecko-polski okrągły stół. Zapraszamy dyplomatów, polityków, ekspertów, dziennikarzy i działaczy samorządowych oraz organizacje pozarządowe z obu krajów. Celem spotkań jest debata o kluczowych procesach zachodzących w Europie Wschodniej oraz polityce Polski i Niemiec wobec regionu w kontekście: europejskim i transatlantyckim. Nasze działania obejmują również publikację raportów, nagrywanie podcastów i organizowanie debat on-line.

Projekt jest wspierany przez Fundację Polsko-Niemieckiej Współpracy i Fundację Heinricha Boella.