Najnowszy numer „New Eastern Europe” już w sprzedaży – „Sztuka Rewolucji”.

Jest to pierwszy numer opublikowany w 2017 roku, który jest rocznicowym rokiem kilku ważnych rewolucji: rewolucji godności, rewolucji lutowej i rewolucji październikowej. Stąd tematyka numeru poświęcona analizie gwałtownych przemian politycznych na obszarze post-radzieckim. Numer otwiera blok tekstów poświęconych analizie przemian politycznych na Ukrainie. Uwadze czytelników szczególnie polecamy tekst Kateryny Pryshchepy o protestach na granicie, wywiad z byłym prezydentem Republiki Litewskiej – Valdasem Adamkusem o kulisach negocjacji w czasie Pomarańczowej Rewolucji, jak również artykuł Romana Romaniuka o wykorzystaniu nowych technik komunikacyjnych w czasie i po rewolucji godności. Ciekawą lekturą jest również analiza ukraińskiej socjolożki – Natalii Pohorilii – mitów na temat przyczyn rewolucji, które nie znajdują potwierdzenia w badaniach socjologicznych.

Wychodząc poza tematykę ukraińską w pozostałej części numeru nasi autorzy zwracają uwagę na zjawiska, które tłumaczą dlaczego pro-demokratyczne przemiany w jednych państwach na obszarze post-radzieckim nie pociągają za sobą podobnych zmian w innych byłych republikach. Analizowane przykłady to Armenia i Białoruś. Tym samym, wykazujemy spotykany w zachodnich błąd naiwnego założenia, iż demokratyzacja na obszarze po-radzieckim jest skazana na powtórzenie modelu, jaki we wczesnych latach 90tych ubiegłego stulecia odnotowano dla państw Europy Środkowej. Nad samym terminem Europy Wschodniej, jak również szerzej Europy Środkowo-Wschodniej, z kolei, dyskutują Rebecca Harms, Cornelius Ochmann, Balázs Jarábik, i Anastazja Sergeeva.

Dodatkowo, nasi autorzy prezentują dyskusję na temat dzisiejszych relacji polsko-ukraińskich, ich historycznych uwarunkowań jak i znaczenia dla przyszłości regionu. W tym bloku tekstów publikujemy artykuły autorstwa George’a Minka, George’a Soroki i Konstantina Fedorenki. W dziale recenzji, z kolei, tekst Kaji Puto o najnowszym filmie Wojtka Smarzowskiego i jego odbiorze przez polskich i ukraińskich widzów.

cover 1 2017

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Więcej na stronie pisma „New Eastern Europe”

 

Menu