Historia Wojnowic rozpoczyna się w wieku XIII. To pierwsze wzmianki o miejscowości, w której kilkaset lat później mieścić się będzie instytucja dyplomacji społecznej – Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Kolegium trafiło tu w roku 2014 po decyzji Ministra Skarbu Państwa o przekazaniu zameczku na wodzie i parku dla prowadzenia działalności statutowej przez Kolegium Europy Wschodniej.

Modernizacja obiektu, w stanie bardzo mocno zdewastowanym rozpoczęła się jesienią 2014 roku. Jest to niemały trud dla organizacji pozarządowej nie dysponującej wielkim budżetem i zasobami kadrowymi.

Obiekt od 2015 roku został już otwarty dla zwiedzających. Pełni też funkcję Międzynarodowego Ośrodka Dialogu.

Menu