Polska Polityka Wschodnia 2023/Konferencja/22 listopada/ Rejestracja

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w konferencji „Polska Polityka Wschodnia 2023”, która odbędzie się 22 listopada w Ossolineum we Wrocławiu (Sala konferencyjna przy placu Biskupa Nankiera 17), wypełnij i prześlij do nas poniższy formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc ograniczona.

    Administratorem danych osobowych jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu (KEW) z siedzibą w Wojnowicach przy ul. Zamkowej 2, 55-330. Z KEW można się kontaktować listownie na adres siedziby, wysyłając e-mail na adres office@kew.org.pl lub telefonicznie +48 71 341 71 97.

    Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i informowania o konferencjach i wydarzeniach. Dane osobowe będą przechowywane do końca 2023 roku. KEW będzie przetwarzał następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej.

    Inspektorem Ochrony Danych w Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu jest Laurynas Vaičiūnas. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać wysyłając e-mail na adres office@kew.org.pl.

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych skutkuje odmową rejestracji (KEW).

    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;