ROK 2005

Sprawozdanie merytoryczne 2005

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2005

Informacja dodatkowa 2005

 

ROK 2006

Sprawozdanie z działalności 2006

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2006

Bilans 2006

Rachunek zysków i strat 2006

 

ROK 2007

Sprawozdanie merytoryczne 2007

Sprawozdanie finansowe 2007

 

ROK 2008

Sprawozdanie merytoryczne 2008

Sprawozdanie finansowe 2008

 

ROK 2009

Sprawozdanie merytoryczne 2009

Sprawozdanie finansowe 2009

 

ROK 2010

Sprawozdanie merytoryczne 2010

Bilans 2010

Rachunek zysków i strat 2010

Informacja dodatkowa 2010

 

ROK 2011

Sprawozdanie merytoryczne 2011

Bilans 2011

Rachunek zysków i strat 2011

Informacja dodatkowa 2011

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2011

 

ROK 2012

Sprawozdanie z działalności 2012

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2012

Bilans 2012

Rachunek zysków i strat 2012

Dodatkowe informacje i objaśnienia 2012

 

ROK 2013 

Sprawozdanie z działalności 2013

Sprawozdanie finansowe 2013

 

ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2014

BILANS 2014

 

ROK 2015

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2015

Sprawozdanie finansowe 2015

 

ROK 2016

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

 

ROK 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Bilans 2017

Rachunek zysków i strat 2017

 

ROK 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018

Bilans 2018

Rachunek zysków i strat

 

ROK 2019

Sprawozdanie merytoryczne 2019

Sprawozdanie finansowe 2019

 

Menu