W dniach 7-9 grudnia 2015 roku, w Budapeszcie odbyło się szóste walne zgromadzenie członków EU-Russia Civil Society Forum,  zrzeszającego blisko 15o organizacji pozarządowych z Unii Europejskiej i Rosji.

Podczas spotkania w Budapeszcie dokonano wyboru nowych członków Komitetu Wykonawczego Forum.

Pełny program szóstego walnego zgromadzenia można znaleźć na stronie internetowej: otwórz.

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu jest członkiem Forum od 2013 roku.

Menu