ERASMUS+

Europa Środkowo-Wschodnia jest niezwykle zróżnicowana, a jednocześnie wiele łączy poszczególne kraje. Stąd zadaniem projektu finansowany z programu Erasmus+ jest stworzenie platformy pokazującej te powiązania. Powstanie cykl miniserii podcastów z różnych perspektyw pokazujących te same postaci czy motywy kulturowe lub historyczne ważne dla różnych krajów. Jeden poeta może być uważany za wielkiego syna więcej niż jednego kraju i inspirację w kolejnych. Ukazywać to będzie także film dokumentalny. Wszystkie materiały zostaną zgromadzone na platformie edukacyjnej dostępnej w Internecie. Projekt realizują organizacje z Polski, Litwy, Węgier, Słowenii i Francji.