0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

środa, 21 lutego, 2024
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Wesprzyj KEW
swoim 1,5% podatku,
nasz numer
KRS 0000013264

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Strona głównaAktualnościNabór do Nagrody im. Iwana Wyhowskiego dla ukraińskich badaczy

Nabór do Nagrody im. Iwana Wyhowskiego dla ukraińskich badaczy

• NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO

12-miesięczny pobyt naukowo-dydaktyczny na 6 polskich uniwersytetach dla kandydata z zakresu nauk humanistycznych oraz…

• STAŻE PRZY NAGRODZIE

4-miesięczne pobyty badawcze na 2 polskich uniwersytetach dla kandydatów z zakresu:

nauk społecznych nauk ścisłych nauk ekonomicznych nauk technicznych

nauk rolniczych bibliotekoznawstwa

Program finansowany jest solidarnie przez 20 polskich uczelni i jednostek naukowych.

 

Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata – od uczelni, instytutów, organizacji, instytucji, stowarzyszeń etc. lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o Nagrodę (pod warunkiem poparcia przez uczelnie, instytuty, instytucje lub osoby zaufania publicznego) prosimy nadsyłać do Studium Europy Wschodniej do dn. 15 lutego 2024 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl

 

KWESTIONARIUSZ

ABOUT THE AWARD IN ENGLISH

__________

1. CHARAKTERYSTYKA

NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.

Nagroda została ustanowiona w roku 2014 przez: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (inicjator), przez najważniejsze polskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski oraz cztery uniwersytety położone wzdłuż polskiej granicy wschodniej: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Rzeszowski, a także Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.

W kolejnych latach do nagrody dołączyły nowe uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się corocznie na Uniwersytecie Warszawskim 22 maja w dniu ratyfikacji przez Sejm aktu Unii Hadziackiej między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Kozackim Wojskiem Zaporowskim w 1659 r.

LAUREAT NAGRODY, kandydat z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych otrzymuje możliwość rocznego pobytu naukowego na kolejno odwiedzanych 6 polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Ukrainy i regionu, stosunków polsko-ukraińskich, a także podejmować własne prace archiwalne i badawcze.

STAŻ przy Nagrodzie umożliwi ukraińskim badaczom z zakresu wymienionych dziedzin 4-miesięczny pobyt badawczy na dwóch polskich uniwersytetach.

 

2. KWALIFIKACJA KANDYDATÓW

a) Nabór kandydatów do Nagrody rozpoczyna się 15 grudnia,

b) Kandydaci do Nagrody i Stażu przy Nagrodzie zgłaszani mogą być do 15 lutego

c) Kapituła, na specjalnym posiedzeniu, podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody i Stażu,

d) Realizacja Nagrody rozpoczyna się w październiku w roku przyznania Nagrody.

 

3. ZOBOWIĄZANIA UCZELNI

a) stypendium – 3500 zł netto miesięcznie (jeśli laureat lub stażysta posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora); – 2500 zł netto miesięcznie (jeśli laureat lub stażysta posiada tytuł naukowy magistra lub doktora),

b) bardzo dobre warunki mieszkaniowe na cały okres pobytu na danej uczelni,

c) zapewnienie opieki/pomocy naukowej tutora z dziedziny Laureata, na każdej z uczelni

d) książki z wydawnictwa uniwersytetów goszczących, z dziedziny Laureata

e) ewentualnie lektorat języka polskiego.

 

4. ZOBOWIĄZANIA LAUREATA/STAŻYSTY

a) 2 miesiące pobytu na każdym z uniwersytetów,

b) wygłoszenie jednego wykładu publicznego oraz ew. sześciu wykładów kursowych w instytucie w którym będzie afiliowany (wg decyzji uczelni),

c) sprawozdanie z pobytu,

d) jeśli wynikiem pobytu Stażysty w Polsce będą publikacje – obowiązkiem Laureata/Stażysty jest umieszczenie w nich informacji o Nagrodzie.

POPULARNE

Skip to content