0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

środa, 4 października, 2023
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Wesprzyj KEW
swoim 1,5% podatku,
nasz numer
KRS 0000013264

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Strona głównaAktualnościMikola Volkau - laureat Nagrody im. Lwa Sapiehy

Mikola Volkau – laureat Nagrody im. Lwa Sapiehy

Kolegium Europy Wschodniej razem ze Studium Europy Wschodniej UW jest inicjatorem Nagrody dla białoruskich badaczy. Laureat lub laureatka otrzymuje możliwość odwiedzania kolejnych uniwersytetów, gdzie mając dobre warunki pobytu i pracy, może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Białorusi.

Tegorocznym laureatem jest doktor Mikola Volkau – białoruski historyk i badacz, który urodził się w 1985 roku w Mińsku. Wykształcenie wyższe zdobył na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w Wilnie (2009) oraz Narodowej Akademii Nauk Białorusi (2010). Doktorat z zakresu historii obronił w 2016 roku na Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku. Jego zainteresowania naukowe to m.in. historia architektury, urbanistyki, wojskowości i uzbrojenia Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku. W rożnych okresach żył i pracował w Berlinie, Mińsku, Halle, Krakowie, Sankt-Petersburgu, Warszawie i Wilnie. Jest autorem ponad 50 artykułow naukowych i publicystycznych oraz 3 książek wydanych samodzielnie, 4 we wspołautorstwie, w tym: „Артылерыя Нясвіжскага замка [Artyleria zamku Nieświeskiego]”, „Слуцк на старых планах [Słuck na starych planach]”, „Замкі і фартэцыі Радзівілаў набеларускіх землях у XVI – пачатку XVIII ст. [Zamki i fortece Radziwiłłow na ziemiach białoruskich w XVI – początku XVIII wieku]. Mikola Volkau w swojej karierze naukowej brał udział w rożnych stypendiach i stażach w Niemczech, Litwie i Polsce oraz zajmował się kuratorstwem wystaw, działalnością muzealną i był autorem katalogów.

Dr Mikola Volkau w roku 2019 rozpoczął pracę nad habilitacją w Mińsku na temat „System obronny Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI – pocz. XVII wieku”. We wrześniu 2020 roku został zatrzymany podczas pokojowej demonstracji w Mińsku, po czym był zwolniony z uczelni i zmuszony do przerwania badań naukowych na Białorusi. W tym samym roku przeprowadził się do Polski i kontynuował prace nad badaniem teatrum wojennego i systemu komunikacji Wielkiego Księstwa Litewskiego w ramach programów stypendialnych, mających na celu przygotowanie i opublikowanie monografii pod tytułem „Rekonstrukcja szlaków lądowych w Wielkim Księstwie Litewskim w XIV–XVII wieku”. 

Serdecznie gratulujemy laureatowi! Uroczystość przyznania nagrody odbyła się 15 września w Librarii Collegium Maius UJ. Kolegium było reprezentowane przez dr Iwonę Reichardt, członkinię zarządu KEW. 

POPULARNE