0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

poniedziałek, 4 grudnia, 2023
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Wesprzyj KEW
swoim 1,5% podatku,
nasz numer
KRS 0000013264

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Strona głównaAktualnościPoszukujemy konsultanta ds. komunikacji

Poszukujemy konsultanta ds. komunikacji

Zaproszenie do składania ofert – Konsultant ds. kontaktów zewnętrznych i oceny komunikacji

Warunki Zamówienia
Tytuł: Konsultant ds. opracowania strategii działań zewnętrznych i komunikacyjnych
Przewidywany czas trwania: 20 dni roboczych w okresie od 1 czerwca do 30 września 2023 r. Termin składania ofert: 20 maja 2023r.

Informacje ogólne
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (KEW) to think tank i wydawnictwo pozarządowe z siedzibą we Wrocławiu, które poszukuje konsultanta ds. public relations do analizy i stworzenia strategii komunikacyjnej i zasięgowej dla organizacji. Konsultant zostanie zatrudniony na podstawie umowy o dzieło i będzie opłacany na podstawie faktury w oparciu o końcową pracę konsultanta.

O KEW
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (KEW) zostało założone w lutym 2001 roku przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, działacza demokratycznego, legendarnego Kuriera z Warszawy, wieloletniego dyrektora sekcji polskiej Radia Wolna Europa i byłego wiceprezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej. KEW jest organizacją non-profit i bezpartyjną, z siedzibą we Wrocławiu, mieście, które – jak powiedział Nowak-Jeziorański – „ze swoim korzeniem na Wschodzie jest strategiczną placówką w walce o lepszą i bezpieczniejszą przyszłość Polski”. Pozostali fundatorzy to Miasto Wrocław, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Fundacja Krzyżowa i Europejskie Towarzystwo Kulturalne. KEW jest wydawcą anglojęzycznego czasopisma „New Eastern Europe” oraz polskojęzycznego „Nowa Europa Wschodnia”. Ponadto KEW prowadzi badania, publikuje policy papers, organizuje seminaria, konferencje, szkoły letnie i programy dla młodzieży. Więcej informacji na stronie www.kew.org.pl.

Cel działania
Celem tego działania jest opracowanie strategii dotarcia i komunikacji, która poprowadzi organizację w zwiększaniu świadomości i wiedzy o KEW i jej działaniach w Europie i na świecie. Strategia powinna zawierać szczegółowy roczny plan pracy oraz kompleksową strategię komunikacji, która zostanie wdrożona w 2024 roku.

Idealny konsultant będzie posiadał następujące kwalifikacje:
– Posiada solidne doświadczenie w działaniach PR i komunikacyjnych w Polsce i UE;
– Doświadczenie w tworzeniu strategii komunikacyjnych, w szczególności dla organizacji pozarządowych;

– Kompetencje w zakresie pracy w zespole, prowadzenia rozmów i komunikacji;
– Rozumieć rynek NGO / Non-profit w Polsce i Unii Europejskiej;
– Mówi płynnie po angielsku;
– Jest zorientowany na szczegóły.

Proponowane działania:
– Przegląd i analiza obecnych działań komunikacyjnych organizacji;
– Współpraca z zespołem konkretnych projektów w celu zrozumienia obecnego podejścia, oraz potrzeb projektów;
– Zidentyfikuj kluczowych i docelowych odbiorców;
– Skompilować najlepsze praktyki podobnych organizacji; oraz
– Stworzenie strategii komunikacji dla think tanku KEW.

Złożenie ofert:
Firmy konsultingowe lub osoby zainteresowane niniejszym zaproszeniem do składania ofert powinny przesłać pocztą elektroniczną następujące dokumenty:
– CV konsultanta (i ewentualnie innych członków zespołu);
– Propozycja techniczna przedstawiająca możliwą metodologię i harmonogram;
– Propozycja finansowa zawierająca podział budżetu;
– Próbki poprzednich i/lub stosownych prac (z usuniętymi informacjami poufnymi).

Prosimy o wysłanie maila z tematem: “Communications Strategy: Submission of offer” na adres: office@kew.org.pl.
Termin składania do 20 maja 2023 r.

POPULARNE

Skip to content