0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

wtorek, 28 listopada, 2023
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Wesprzyj KEW
swoim 1,5% podatku,
nasz numer
KRS 0000013264

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Strona głównaAktualnościBiałoruś między Wschodem a Zachodem. Raport

Białoruś między Wschodem a Zachodem. Raport

KLD_HR_Belarus    140501  0905
© Uładzimir Kalada

Publikujemy raport Białoruś między Wschodem a Zachodem: stare/nowe dylematy, będący wynikiem projektu „Polscy eksperci na Minsk Forum”. Tekst autorstwa dwóch ekspertów, Anny Marii Dyner i Maxima Rusta, ma na celu zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi stoi dzisiaj Białoruś.

Poniższy raport został przygotowany w oparciu o przekonanie, że Białoruś pozostaje ważnym państwem na obszarze post-sowieckim, które znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Rządzony od prawie 25 lat przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę, kraj posiada cechy charakteryzujące „państwo pomiędzy” – to znaczy takie, które jest blisko związane z Rosją, lecz postrzega współpracę z Zachodem jako ważną dla własnej suwerenności. Co również znamienne, od momentu aneksji Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 roku oraz rosyjskiej interwencji zbrojnej na wschodniej Ukrainie, Białoruś znalazła się w jeszcze bardziej złożonej sytuacji geopolitycznej, która dzisiaj charakteryzuje region Europy Wschodniej.

Publikacja jest częścią projektu „Polscy eksperci na Minsk Forum” realizowanego z okazji Minsk Forum 2018. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Partnerem projek-tu jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przedstawione w raporcie opinie są opiniami jego autorów i nie muszą być zgodne z poglądami Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, jego pracowników, członków Rady Fundacji, partnerów czy grantodawców.

POPULARNE