0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

czwartek, 29 lutego, 2024
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Wesprzyj KEW
swoim 1,5% podatku,
nasz numer
KRS 0000013264

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Strona głównaAktualnościPiąte Międzynarodowe Seminarium Translatorskie "Tłumacze bez granic"

Piąte Międzynarodowe Seminarium Translatorskie „Tłumacze bez granic”

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu ogłasza nabór uczestników na Piąte Międzynarodowe Seminarium Translatorskie „Tłumacze bez granic”.

Odbędzie się ono w dniach 20-27 sierpnia 2017 roku w Zamku na wodzie w Wojnowicach koło Wrocławia oraz we Wrocławiu.

Szefem warsztatów translatorskich jest dr Adam Pomorski, prezes Polskiego PEN Clubu.

Program Międzynarodowego Seminarium Translatorskiego „Tłumacze bez Granic” związany jest z rosnącą potrzebą wykształcenia i dokształcania dobrej klasy tłumaczy z języków słowiańskich (głównie ukraińskiego, białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego) oraz litewskiego na język polski i z języka polskiego na te języki.
Celem projektu jest pogłębienie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz umiejętności warsztatowych tłumaczy literackich (proza, poezja, eseistyka).

Istotnym elementem jest również budowanie więzi społeczno – kulturowych między obywatelami Polski i krajów Europy Wschodniej, którzy docelowo w następnych latach stanowić będą zdecydowaną większość uczestników Seminarium.

Przewiduje się uczestnictwo 15 osób z Polski oraz Białorusi, Litwy, Ukrainy, Rosji i krajów bałkańskich, zajmujących się zawodowo przekładami z/na język polski. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się uczestnictwo osób z innych krajów. Dodatkowo w programie Seminarium wezmą udział również zaproszeni goście – wykładowcy z Polski i zagranicy.

Program Seminarium obejmował będzie wykłady, seminaria i konwersatoria. Zakłada się, że wykłady będą miały charakter otwarty i dostępne będą dla wszystkich chętnych, nie będących słuchaczami Seminarium.

Zakłada się, że uczestnikami Seminarium będą osoby w wieku do 35 lat, jednak w wieku nie wyższym,  niż 50 lat.

Przewidywany program dnia roboczego Seminarium: (w dniach 21-24 sierpnia):
8:30 śniadanie
9:30 – 11:30 Warsztaty
11:30 – 12:00 przerwa kawowa
12:00 – 14:00 konwersatorium
14:00 – 15:00 obiad
15:00 – 17:00 konwersatorium
wieczorem – spotkania autorskie.

Szczegółowy program Seminarium zostanie opublikowany na początku lipca.

Organizatorzy zapewniają: koszty pobytu w Zamku w Wojnowicach (wyżywienie i zakwaterowanie) oraz udziału w Seminarium. Uczestnicy Seminarium przyjeżdżają na własny koszt.

Nabór kandydatów odbywał się będzie publicznie. O ich zakwalifikowaniu decydować będzie 3 osobowe grono, powołane przez prezesa Kolegium Europy Wschodniej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 maja 2017 roku o godz. 23:59. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do końca maja 2017 roku na stronie www.kew.org.pl Osoby zakwalifikowane powiadomione zostaną pocztą emailową, na podany w kwestionariuszu zgłooszeniowym adres.

Zgłoszenia prosimy przesyłać (wraz z wymaganymi załącznikami) wyłącznie w formie elektronicznej: kwestionariusz zgloszeniowy

 

Fill out my online form.

Seminarium zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

mkidn_01_cmykNPRC_malinowy

POPULARNE

Skip to content