0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

środa, 29 listopada, 2023
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Wesprzyj KEW
swoim 1,5% podatku,
nasz numer
KRS 0000013264

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
0,00 PLN

Brak produktów w koszyku.

Strona głównaAktualnościRegionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM)

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM)

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu (czyli w skrócie RODM Wrocław) powstał 1 lipca 2013r. w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej” . Organizacją prowadzącą RODM Wrocław jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi jest głównym celem działalności Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej, które funkcjonują w 17 miastach Polski.

Ośrodki odpowiedzialne są za animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji oraz ośrodków analityczno-badawczych. Spotkania oraz debaty stają się okazją do dyskusji na temat funkcjonowania polskiej polityki zagranicznej w kontekście regionalnym. Umożliwiają one również partnerom regionalnym wyrażanie opinii na temat oczekiwań w zakresie wsparcia przez MSZ ich działań o charakterze międzynarodowym.

W bieżącym roku realizowane działania w głównej mierze nawiązywać będą tematycznie do 10. rocznicy członkostwa Polski w UE oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.
W regionie nie zabraknie też inicjatyw odnoszących się do:

 • doświadczeń polskiej transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej wynikających z kluczowych wydarzeń z najnowszej historii Polski, tzn.:
  • 25 lat przemian demokratycznych rozpoczętych w 1989 r.
  • 15 lat członkostwa Polski w NATO
 • rozwijania współpracy dwu- i wielostronnej pomiędzy regionami, w szczególności z państwami:
  • Grupy Wyszehradzkiej,
  • regionu Morza Bałtyckiego,
  • Partnerstwa Wschodniego,
  • Turcją, w kontekście 600-lecia nawiązania z tym krajem stosunków dyplomatycznych,
  • Indiami, w kontekście 60-lecia nawiązania z tym krajem stosunków dyplomatycznych,
  • Rosją, w związku Rokiem Polsko-Rosyjskim w 2015 r.;
 • istotnych i aktualnych zagadnień będących przedmiotem szerokiej dyskusji, zarówno na arenie międzynarodowej, jak też w kraju, w tym:
  • procesu pogłębiania integracji europejskiej w odniesieniu do działań na rzecz przebudowy Unii Gospodarczo-Walutowej,
  • polityki klimatycznej i alternatywnych źródeł energii;
 • wymiaru gospodarczego polskiej polityki zagranicznej – dyplomacji ekonomicznej, w tym: promocji wśród społeczności lokalnych instrumentów wsparcia ekspansji gospodarczej na rynkach zagranicznych (instrumenty dyplomacji ekonomicznej).

POPULARNE