Komisja Kwalifikacyjna zakwalifikowała do udziału w XIV Wschodniej Szkole Zimowej następujące osoby:

BIAŁORUŚ – 3 osoby

Volha K. z Mińska

Aliaksandr P. z Grodna

Maryja K. z Mińska

BUŁGARIA – 1 osoba

Milkana Sertova z Sofii

CHORWACJA – 2 osoby

Petra Spretnjak z Zagrzebia

Sandra Banas z Zagrzebia

ROSJA – 2 osoby

Maksim Popov z Irkucka

Ilia Velikanov z Moskwy

UKRAINA – 10 osób

Valerija Somowa z Iwano-Frankiwska

Serhij Humennyj ze Skały Podolskiej

Yurii Petryk z Tarnopola

Bohdan Baran z Tarnopola

Yana Savluk z Kamieńca Podolskiego

Ołeksandr Bondarenko z Charkowa

Iryna Derevchuk z Jaworowa

Julia Semeniuk z Iwano-Frankiwska

Yaroslava Savosjh ze Lwowa

Iryna Botsiuk ze Lwowa

POLSKA – 10 osób

Jelizawieta Prybyshenja z Wrocławia

Marta Chudzik z Poznania

Mateusz Koperski z Grudziądza

Nigar Adigozalova z Krakowa

Aleksiej Szczerbakow z Iwanowa

Tomasz Kruk z Krakowa

Elena Mosinian z Warszawy

Iryna Shelepova z Warszawy

Iaryna Pikh z Warszawy

Ivanna Kuliszuk z Warszawy

MOŁDAWIA – 1 osoba

Ioana-Luiza Petrescu z Kiszyniowa.

 

Razem zakwalifikowanych zostało 29 osób. 

 

Menu