KAPITUŁA NAGRODY IMIENIA LWA SAPIEHYma zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczeniaNAGRODY IMIENIA LWA SAPIEHY

którą otrzyma

ALEKSANDR FIEDUTA z Mińska

Uroczystość odbędzie się w środę, 4. kwietnia 2018 r., o godz. 15-tejw Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

ALEKSANDR FEDUTA
Trzynasty Laureat NAGRODY IMIENIA LWA SAPIEHYBiałoruski literaturoznawca i politolog, ur. w 1964 r. w Grodnie. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Europejskiego Instytutu Humanistycznego w Wilnie. Doktorat z zakresu historii literatury rosyjskiej obronił w 1997 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Jelcu (Federacja Rosyjska). W 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.Aleksandr Feduta jest znaną postacią w życiu naukowym Białorusi i regionu, a także Polski, dokąd regularnie przyjeżdża w celu wzięcia udziału w konferencjach naukowych lub odbycia kwerend bibliotecznych i archiwalnych. Jest uznanym badaczem polsko-białoruskich oraz białorusko-rosyjskich stosunków historycznych i literackich. Zajmuje się historią kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w Wielkim Księstwie Litewskim.

Jest autorem książek m.in.: Polacy w Petersburgu w pierwszej połowie XIX wieku (Moskwa, 2010) oraz „Kim byś nie był, mój czytelniku…” Problem czytelnika w literaturze epoki puszkinowskiej (Mińsk, 2015). Jest członkiem honorowym Litewskiego PEN-Klubu, laureatem Nagrody Białoruskiego PEN-Klubu im. Alesia Adamowicza oraz Nagrody Białoruskiego PEN-Klubu im. FranciszkaOlechnowicza. Dwukrotnie przyznawano mu Nagrodę Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy „Wolne słowo”.

Menu