Wybitny litewski poeta, Tomas VENCLOWA przyjechał w dniu 2 czerwca 2015 roku do Zamku na wodzie w Wojnowicach i spotkał się z czytelnikami.

Spotkanie prowadził Adolf Juzwenko, dyrektor Ossolineum, zaś jednym ze słuchaczy był ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz.

Menu