Moscow,,Russia.,23rd,Of,January,,2021,People,Take,Part,InZe smutkiem, niepokojem i ogromną troską obserwujemy ostatnie wydarzenia w  Rosji. Wieloletni lider rosyjskiej opozycji, Aleksej Nawalny, którego słuzby rosyjskie próbowały otruć, został aresztowany po powrocie do kraju i skazany w sfingowanym procesie na dwa lata i osiem miesięcy kolonii karnej. W odpowiedzi tysiące Rosjan wyszło na ulice na niespotykaną od lat skalę, aby zaprotestować  przeciwko prześladowaniom opozycji przez Kreml. Wielu z nich zostało aresztowanych, pobitych lub doświadczyło tortur ze strony aparatu bezpieczeństwa. Wielu grożą kary więzienia. Obawiamy się o losy kolejnych opozycjonistów, „wrogów” reżimu Putina, a wiemy, że w Rosji i poza nią jest ich wielu.

Dlatego jako fundacja, której misją jest „budowanie Europy jako wspólnoty ludzi wolnych”, apelujemy o zdecydowaną reakcję na to, co się obecnie dzieje w Rosji.

Demokratyczna Rosja to nasz europejski obowiązek. Udzielenie realnej pomocy społeczeństwu obywatelskiemu w Rosji jest dzisiaj zadaniem dla instytucji unijnych, władz państwowych, samorządowych, świata akademickiego, trzeciego sektora, ale i każdego z nas.

Zespół Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

 

Menu