Przewodniczący Rady:

Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

 

Wiceprzewodniczący Rady:

Paweł Kowal, Polska Akademia Nauk / Muzeum Powstania Warszawskiego

 

Członkowie Rady:

ks. Adam Boniecki MIC, b. redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego

Sebastian Burdzy, wicestarosta Powiatu Średzkiego

prof. Adam Chmielewski, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Urszula Doroszewska, Ambasador RP w Wilnie

Wiesław Dreko, prezes firmy Zec-Service Sp z o.o.

Rafał Dutkiewicz, b. prezydent Wrocławia

Grzegorz Dzik, prezes firmy Impel SA, honorowy Konsul Ukrainy we Wrocławiu

ks. Norbert Frejek SI, b.dyrektor Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu

Jan Marian Grzegorczyn, wójt Gminy Miękinia

Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Henryk Litwin, historyk., b. Ambasador RP w Kijowie

prof. Tadeusz Luty, profesor Politechniki Wrocławskiej

Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Andrzej Nowak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Założyciel i b. Redaktor Naczelny pisma Arcana

Jarosław Obremski, senator RP

Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego

prof. Jan Waszkiewicz, profesor Politechniki Wrocławskiej

prof. Krystyna Zachwatowicz – Wajda, emerytowana profesor Akademii Teatralnej w Krakowie

Wojciech Wróbel, właściciel firmy Mirosław Wróbel Sp. z o.o.

 

ZMARLI CZŁONKOWIE RADY: 

 • Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005)
 • Bohdan Osadczuk (1920 – 2011)
 • Bronisław Geremek (1932-2008)
 • Jerzy Bahr (1944-2016)
 • Andrzej Wajda (1926-2016)
 • Zbigniew Brzeziński (1928-2017)
 • Jerzy Kłoczowski (1924-2017)
 • Paweł Adamowicz (1965-2019)

CZŁONKOWIE RADY POPRZEDNICH KADENCJI:

 • Rafał Borkowski
 • Roman Czmełyk
 • Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Stanisław Huskowski
 • Krzysztof Grzelczyk
 • Leon Kieres
 • Jan Ołdakowski
 • Jacek Ossowski
 • Jan Parys
 • Jacek Protasiewicz
 • Marek Łapiński
 • Andrij Sadovyj
 • ks. Andrzej Sarnacki
 • Marek Stanielewicz
 • Barbara Tuge-Erecińska
 • Wojciech Zajączkowski
 • Bogdan Zdrojewski
Menu