Polish_legacy_serbski

 

Premda geografski udaljene, Poljska i zemlje Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Severna Makedonija i Srbija) dele dugu istoriju uzajamnih odnosa i razmene ideja. Pročitajte: Poljsko nasleđe. Balkanska baština. Poljski doprinos kulturi, umetnosti i nauci Zapadnog Balkana.

Here is the Serbian edition of the album.

 

Menu