jw22Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Jana Waszkiewicza, pierwszego marszałka województwa dolnośląskiego i członka Rady Kolegium Europy Wschodniej od momentu jego powstania.

Jan Waszkiewicz wierzył w siłę obywateli i budowę demokratycznej Europy Wschodniej drogą dialogu. Był jednym z dziewięciu osób, które w lutym 2001 roku podpisały akt ustanowienia naszej fundacji. Zawsze wspierał działania Kolegium, był wiernym czytelnikiem naszych pism i świetnie rozumiał znaczenie dobrosąsiedzkich relacji dla przyszłości Polski. Podkreślał, że dolnoślązacy mają szczególną rolę do odegrania w rozwoju Europy.

 
Był mądrym i dobrym człowiekiem. Nigdy nie odmówił swej pomocy. Będzie nam go bardzo brakowało. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie.

Menu