adam award 3

Adam Reichardt (w środku), redaktor naczelny New Eastern Europe, podczas ceremonii wręczenia nagród na Zamku Lubelskim.

Dwumiesięcznik „New Eastern Europe” – wydawany przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu i Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku – został wyróżniony w ramach Konkursu na Najlepsze Projekty Współpracy Transgranicznej organizowanym przy Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie. Uroczystość wręczenia wyróżnienia miała miejsce 2 października 2015 w Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim.

Głównym celem konkursu jest rozwijanie współpracy transgranicznej oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw projektowych realizowanych na obszarze Europy Wschodniej. Projekty nagrodzone i wyróżnione w ramach konkursu są prezentowane podczas Kongresu, a informacje o nich publikowane w folderze promocyjnym. W ten sposób informacja o najlepszych praktykach w realizacji projektów partnerskich z podmiotami krajów Partnerstwa Wschodniego jest przekazana tysiącom odbiorców.

W uroczystości odebrania wyróżnienia pismo „New Eastern Europe” reprezentowali redaktor naczelny i jego zastępca. Odnosząc się do wyróżnienia, Adam Reichardt, redaktor naczelny NEE, powiedział: „Wyróżnienie w tym konkursie jest dla nas potwierdzeniem, że to co robimy jest ważne i ma pozytywny wpływ na rzeczywistość. Jest to utwierdzenie nas w przekonaniu, że misja jaką realizujemy redagując ‘New Eastern Europe’ jest słuszna i dobrze służy rozwojowi relacji pomiędzy narodami Europy Środkowej i Wschodniej”.

„New Eastern Europe” jest anglojęzycznym dwumiesięcznikiem wydawanym przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu (www.kew.org.pl) oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku (www.ecs.gda.pl). Pismo jest kierowane do szerokiego grona czytelników zainteresowanych problematyką Europy Środkowej i Wschodniej.

Menu