Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego przyznawana jest od 2004 roku i została ustanowione przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Kolegium Europy Wschodniej, miasto WrocławUniwersytet Wrocławski i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Nagroda wręczana jest co roku 4 czerwca osobie lub instytucji przedstawiającej „myślenie o państwie jako dobru wspólnym”‚.Nagrodę dotychczas otrzymali:

Bliższe informacje: office@kew.org.pl lub telefonicznie +48 691 848 545

Kapituła Nagrody została powołana przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W jej skład wchodzą również przedstawiciele instytucji przyznających Nagrodę. Składa się z następujących osób: Adolf JuzwenkoRafał Dutkiewicz, Jan Andrzej Dąbrowski, Jacek Taylor, Jan Malicki, prof. Jerzy Zdrada oraz Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Sekretariat Kapituły Nagrody mieści się w Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Sekretarzem Kapituły Nagrody jest dr Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

ROK 2004

 

ROK 2005

ROK 2006

ROK 2008

 

ROK 2010

ROK 2014

ROK 2015

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Menu