Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego przyznawana jest od 2004 roku i została ustanowione przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Kolegium Europy Wschodniej, miasto WrocławUniwersytet Wrocławski i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Nagroda wręczana jest co roku 4 czerwca osobie lub instytucji przedstawiającej „myślenie o państwie jako dobru wspólnym”‚.Nagrodę dotychczas otrzymali:

Bliższe informacje: office@kew.org.pl

Kapituła Nagrody została powołana przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz uzupełniana po śmierci Jana Nowaka. W jej skład wchodzą również przedstawiciele instytucji przyznających Nagrodę.

Sekretariat Kapituły Nagrody mieści się w Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Sekretarzem Kapituły Nagrody jest dr Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

 

ROK 2004

 

ROK 2005

ROK 2006

ROK 2008

 

ROK 2010

ROK 2014

ROK 2015

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Menu