Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego przyznawana jest od 2004 roku i została ustanowione przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Kolegium Europy Wschodniej, miasto WrocławUniwersytet Wrocławski i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Nagroda wręczana jest co roku 4 czerwca osobie lub instytucji przedstawiającej „myślenie o państwie jako dobru wspólnym”‚.Nagrodę dotychczas otrzymali:

Bliższe informacje: office@kew.org.pl lub telefonicznie +48 691 848 545

Kapituła Nagrody została powołana przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz uzupełniona w toku działalności, po śmierci Jana Nowaka. W jej skład wchodzą również przedstawiciele instytucji przyznających Nagrodę.

Kapituła Nagrody składa się z następujących osób:

Adolf JuzwenkoRafał Dutkiewicz, Jan Andrzej Dąbrowski, Jacek Taylor, Jan Malicki, prof. Jerzy Zdrada, Paweł Kowal, prof. Adam Jezierski.

Sekretariat Kapituły Nagrody mieści się w Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Sekretarzem Kapituły Nagrody jest dr Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

 

REGULAMIN: Regulamin Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego 2017

ROK 2004

 

ROK 2005

ROK 2006

ROK 2008

 

ROK 2010

ROK 2014

ROK 2015

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Menu