Na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2018 r członkowie Kapituły Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego w składzie: Rafał Dutkiewicz, Adolf Juzwenko, Jacek Taylor, Jan Andrzej Dąbrowski, prof.Adam Jezierski, Paweł Kowal,  Jan Malicki i prof.Jerzy Zdrada podjęli jednogłośną decyzję o przyznaniu Nagrody w 2018 izraelskiemu politykowi Szewachowi Weissowi.

Weiss urodził się w 1935 r. w Borysławiu w okolicach Lwowa. Niemiecką okupację przeżył wraz z rodziną dzięki pomocy polskich i ukraińskich sąsiadów. Po II wojnie Weissowie musieli opuścić Borysław, który znalazł się pod administracją radziecką. Zamieszkali na krótko w Wałbrzychu, przez zieloną granicę dostali się najpierw do Austrii, a potem do nowo powstałego Izraela.

Był dziennikarzem i politykiem, wieloletnim posłem do Knesetu, a także przewodniczącym izraelskiego parlamentu. W latach 20012-2003 pełnił funkcję ambasadora Izraela w Warszawie.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018 roku w Ossolineum.

Menu