Tekst profesora Myrosława Popowycza zamieszczony w wyborze tekstów Symona Petlury.

Książka ukazała się w 2012 roku nakładem Wydawnictwa Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu jako II tom Biblioteki Myśli Ukraińskiej XX wieku.

Menu