Nakładem Academic Studies Press ukazało się anglojęzyczne wydanie książki Oli Hnatiuk „Courage and Fear”.

Książka otrzymała najważniejszą ukraińską nagrodę literacką – Grand Prix Forum Wydawców we Lwowie oraz nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej.
Została nominowana do finałów: Nagrody Historycznej Polityki, Nagrody im. Kazimierza Moczarskiego, Nagrody Historycznej Roku.

Odwaga i strach to opowieść o postawach ludzkich w obliczu zagrożenia życia. Autorka ukazuje historię okupowanego Lwowa na poziomie mikrohistorii, z perspektywy historii osobistych. Ola Hnatiuk przedstawia  portret zróżnicowanej etnicznie inteligencji Lwowa podczas drugiej wojny światowej. Jednak nie tylko na tym polega niezwykłość tej książki, opartej na pamiętnikach, wspomnieniach, listach, a nawet zeznaniach. To opowieść o ludzkich losach, a zarazem o historii polskiej, ukraińskiej i żydowskiej inteligencji, o skomplikowanych relacjach między jej przedstawicielami, o różnych przejawach solidarności i wrogości, u których podstaw leżały odwaga i strach. Ola Hnatiuk dzięki swojej książce stara się opowiedzieć o Lwowie z wieloetnicznej perspektywy i rzucić wyzwanie narodowym narracjom dominującym w Europie Środkowej i Wschodniej.

 „Jest to historia Lwowa, Polaków, Ukraińców i Żydów, opowiedziana w niezwykły sposób. Piękne i ciemne strony historii narodowych, heroiczne chwile i potworna tragedia wojny, etnicznych czystek, Holocaustu zyskują tu ludzki wymiar, by przemawiać tym mocniej i bardziej boleśnie. Nie jest to kolejna opowieść o tolerancji, nostalgiczny portret minionych czasów ani celebrowanie tragizmu utraty. To przekonujące studium pluralizmu, znajdującego odzwierciedlenie w konkretnych uczynkach, w konkretnym mieście, wśród przyjaciół, w rodzinie czy choćby własnym umyśle. To książka napisana na literackim poziomie najlepszych wspomnień, a zarazem traktująca źródła z równym krytycyzmem, jak czynią to monografie naukowe.”

- Timothy Snyder, Richard C. Levin Professor of History, Yale University

„(…) Wydaje się, że wszyscy, w ten czy inny sposób, będziemy musieli odpowiedzieć na niektóre bardzo niewygodne pytania w najbliższej przyszłości. Książki takie jak ta, napisana przez Olę Hnatiuk, sprawią, że będzie to trochę łatwiejsze. ”

Serhiy Zhadan, autor

„Hnatiuk ewokuje bardziej niż argumentuje; i nie wykorzystuję zalet perspektywy czasu, aby usprawiedliwić ton wyższości względem swoich bohaterów. Jako badaczka jest bez zarzutu jeżeli chodzi o szacunku dla prawdomówności, dbałość o niuanse i odporność na wybielanie moralnej dwuznaczności. ”

- Marci Shore, Times Literary Supplement

 

 

 

Menu