Konferencja „Polska Polityka Wschodnia 2017″ organizowana jest corocznie. Początkowo odbywała się we Wrocławiu, od kilku lat jej obrady toczą się w podwrocławskim Zamku na wodzie w Wojnowicach.

Patronat nad konferencją każdorazowo obejmuje Minister Spraw Zagranicznych RP.

 

Menu