Kalendarium
 

Niedoszły car Rosji

17 lipca zapraszamy na spotkanie poświęcone człowiekowi, który twierdzi, że podczas suszy sprowadza deszcz. Mowa o Aleksandrze Łukaszence – ostatnim dyktatorze Europy, niedoszłym carze Rosji, prezydencie Białorusi.

Kim jest Aleksandr Łukaszenka? Krwawym dyktatorem, jak chcą niektórzy? A może skutecznym politykiem, który dał Białorusi stabilność i bezpieczeństwo? Czy trzyma Rosję na smyczy czy może sam chodzi na pasku Kremla? Czy jest niebezpieczny dla Polski, czy grozi mu białoruski Majdan i ile prawdy jest w anegdotycznych historiach o dyrektorze sowchozu, który został dyktatorem o Białorusi?

O historii, osobowości, oraz o politycznych przekonaniach i ambicjach przywódcy Białorusi opowiedzą Małgorzata Nocuń oraz Andrzej Brzeziecki – redaktorzy czasopisma „Nowa Europa Wschodnia”, znawcy Białorusi i Europy Wschodniej oraz autorzy książki Łukaszenka. Niedoszły car Rosji.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 17 lipca o godzinie 18.00 w siedzibie RODM Wrocław (pl. Nankiera 17, Wrocław).

DODANO: 2014-07-12

 

 

Letnia promocja!

Obniżamy ceny naszych publikacji! Od dziś wszystkie książki, czasopisma, e-booki i płyty dostępne na stronie naszej księgarni internetowej east24 można kupić o 33% taniej.

Zapraszamy do zakupów na www.east24.eu! Promocja obowiązuje od dziś do 31 sierpnia.

Ponadto zapraszamy na odświeżony fanpage naszego wydawnictwa - dzięki niemu na bieżąco będzie można uzyskać informacje o naszych publikacjach i autorach, przeczytać zapowiedzi wydawnicze oraz recenzje a także wziąć udział w konkursach. Zapraszamy!

DODANO: 2014-07-10

 

 

Posiedzenie Rady Kolegium Europy Wschodniej

W dniu 28 czerwca 2014 roku we Wrocławiu w siedzibie fundacji Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego odbyło się doroczne posiedzenie rady Kolegium.
Zatwierdziło ono sprawozdanie merytoryczne i finansowe fundacji za rok 2013 oraz udzieliło absolutorium Zarządowi.
Sprawozdania zostały opublikowane na stronie internetowej fundacji.

DODANO: 2014-07-06

 

 

Seminarium JAK ROZMAWIAĆ Z ROSJĄ?

Redakcje „Nowej Europy Wschodniej”, „New Eastern Europe” oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej mają zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium o charakterze eksperckim dotyczące współpracy polsko-rosyjskiej. 
Temat spotkania brzmi: Jak rozmawiać z Rosją?
Seminarium ma na celu wypracowane rekomendacji dotyczących współpracy polsko-rosyjskiej w obecnej sytuacji politycznej i społecznej. 
Po długim zamrożeniu stosunków polsko-rosyjskich, premier Donald Tusk powiedział w expose w 2007 roku, że „należy rozmawiać z Rosja taka, jaka ona jest”. W pierwszym kwartale roku 2014 premier Tusk mówił natomiast o konieczności sankcji wobec Rosji Putina: była to odpowiedź na agresywną politykę Kremla wobec Ukrainy. Polityka ta – w ocenie analityków –stanowi zagrożenie dla Polski i Europy. Elity polityczne i eksperci zajmujący się polityką wschodnią znów stawiają pytanie: „czy prowadzić dialog z Moskwą”, a jeśli tak, to na jakich zasadach?
Analitycy (a także część polityków – jak na przykład Prezydent RP, Bronisław Komorowski) twierdzą, że świat wchodzi w epokę kolejnej zimnej wojny. Jak w takiej sytuacji winny układać się relacje na linii Moskwa-Warszawa – w aspektach: politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym? Kto – i w jakim wymiarze – jest dla Polski partnerem do dyskusji w Rosji? Pytania te stają się jeszcze bardziej aktualne w świetle bieżących wydarzeń o charakterze politycznym i kulturalnym, takich jak planowany na 2015 rok „Rok Polski w Rosji i Rosji w Polsce”. Szeroko dyskutowany jest także udział prezydenta Rosji w uroczystości wyzwolenia obozu w Auschwitz. Seminarium ma na celu przeanalizowanie wyżej wymienionych problemów oraz zarysowanie ram współpracy polsko-rosyjskiej na najbliższy czas.   


10.00-11.15 Panel IKwestie kulturalne. Prowadzenie Mirosław Skórka (Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego)

Małgorzata Szniak (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia), Adam Balcer (doradca w Kancelarii Prezydenta RP, pracownik SEW), Adam Pomorski (prezes Pen Clubu), Andrzej Szeptycki (Uniwersytet Warszawski)
 
11.15-12.30 Panel IIKwestie polityczne. Prowadzenie Cornelius Ochmann (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej)

Anna Dyner (PISM), Jadwiga Rogoża (OSW), Ernest Zozuń (Polskie Radio), Igor Lyubashenko (New Eastern Europe)

*Podczas pierwszego i drugiego panelu serwujemy kawę

12.30-13.15 Obiad

13.15-14.30 Panel IIIKwestie gospodarcze. Prowadzenie Marcin Kaczmarski (Uniwersytet Warszawski)

Stanisław Ciosek (były ambasador Polski w Moskwie), Szymon Kardaś (Ośrodek Studiów Wschodnich), Andrzej Szcześniak (niezależny ekspert)

14.30-15.45 Panel IVKwestie społeczne. Prowadzenie Małgorzata Nocuń (Nowa Europa Wschodnia)

Justyna Gładyś (MSZ), Martyna Kwiatkowska (Fundacja Edukacja dla Demokracji), Barbara Włodarczyk (TVP), Piotr Kościński (PISM), Robert Śmigielski (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)
  

Seminarium odbędzie się 16 czerwca 2014 roku (poniedziałek) w siedzibie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa.

Gotowość wzięcia udziału w seminarium bardzo prosimy potwierdzać wysyłając email na adres: anna.golanska@kew.org.pl

DODANO: 2014-06-14

 

 

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego 2014

7 czerwca 2014 roku (sobota) w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Laureatem został prof. Zbigniew BRZEZIŃSKI z Waszyngtonu, wybitny politolog i znawca stosunków międzynarodowych, b. doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Prezydenta USA.

Nagrodę finansową prof. Zbigniew Brzeziński przeznaczył na rzecz Kolegium Europy Wschodniej.  
 

DODANO: 2014-06-12

Galeria:

 

 

Nagroda imienia Iwana Wyhowskiego

Kapituła Nagrody im. Iwana Wyhowskiego ogłasza nabór kandydatur do Nagrody na rok akademicki 2014/15. 

NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy - skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.

Nagroda została ustanowiona w roku 2014 przez: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (inicjator), przez cztery największe polskie uniwersytety: Warszawski, Jagielloński, Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wrocławski oraz cztery uniwersytety położone wzdłuż polskiej granicy wschodniej: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Rzeszowski, a także Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Laureat Nagrody, kandydat z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych otrzymuje możliwość rocznego pobytu naukowego na kolejno odwiedzanych 6 polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Ukrainy i regionu, stosunków polsko-ukraińskich, a także podejmować własne prace archiwalne i badawcze.

Staż przy Nagrodzie umożliwi ukraińskim badaczom z zakresu szeroko rozumianych nauk ścisłych 4-miesięczny pobyt badawczy na 2 polskich uniwersytetach.

Nagroda ta nawiązuje swoim charakterem do już istniejącej Nagrody im. Lwa Sapiehy, ustanowionej w 2006r.przez Uniwersytety: Warszawski, Jagielloński, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wrocławski i Uniwersytet w Białymstoku oraz Studium Europy Wschodniej UW i Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbywać się będzie corocznie na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 4 kwietnia (z wyjątkiem I-szej edycji Nagrody, która wręczona zostanie jesienią 2014 r.).
Szczegóły konkursu w załączonym „Regulaminie Nagrody im. I. Wyhowskiego”.

Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata - od uczelni, instytutów, organizacji, instytucji, stowarzyszeń etc. lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o Nagrodę (pod warunkiem poparcia przez uczelnie, instytuty, instytucje lub osoby zaufania publicznego) prosimy nadsyłać do Studium Europy Wschodniej do dn. 15 lipca 2014 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl 

O Nagrodzie

Regulamin Nagrody imienia Iwana Wyhowskiego

Kwestionariusz Nagrody

Kwestionariusz Nagrody - staż DODANO: 2014-06-12

 

 

Minister Skarbu Państwa ustanowił darowiznę

Minister Skarbu Państwa ustanowił darowiznę na rzecz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu poprzez przekazanie zespołu zamkowo-parkowego w Wojnowicach koło Wrocławia na rzecz fundacji Kolegium - na realizację celów statutowych.


Akt notarialny został przekazany przez Starostę Powiatu Średzkiego Pana Sebastiana Burdzego w dniu 7 czerwca 2014 roku w czasie uroczystości wręczenia Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Profesora Zbigniewa Brzezińskiego.

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego prowadziło będzie w zespole działalność statutową.

Planowane otwarcie obiektu nastąpi w dniu 3 października 2014 roku, dokładnie w 100 rocznicę urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Strona internetowa Zamku: www.zamekwojnowice.pl

DODANO: 2014-06-07

Galeria:

 

 

Nowa strona o Janie Nowaku-Jeziorańskim

Zapraszamy do korzystania z nowej strony internetowej poświęconej postaci Jana Nowaka-Jeziorańskiego www.jezioranski.org 


Premiera strony odbywa się w dniu wręczenia Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Profesora Zbigniewa Brzezińskiego.

Działalność strony inauguruje Rok Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 

DODANO: 2014-06-07

 

 

Polska na globalnej szachownicy. Promocja książki

Fundacja im. Konrada Adenauera, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, Wydawnictwo Poltext i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu zapraszają na spotkanie POLSKA NA GLOBALNEJ SZACHOWNICY, połączone z promocją książki o tym samym tytule. Gościem spotkania będzie Adam Balcer, współautor książki. Spotkanie prowadził będzie dr Adam Cianciara.Spotkanie odbędzie się w dniu 10 czerwca (wtorek) 2014 roku w Sali Konferencyjnej Ossolineum we Wrocławiu, plac Biskupa Nankiera 17 we Wrocławiu.


To jest książka o polskiej strategii cywilizacyjnej, napisana z intelektualnym rozmachem, zapraszająca czytelnika do innowacyjnego i śmiałego myślenia o sprawach polskich, europejskich i światowych.

Adam Balcer – w latach 2001–2009 analityk ds. bałkańskich, a od 2005 r. kierownik projektu tureckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. W latach 2010–2013 dyrektor programu ds. rozszerzenia i sąsiedztwa w demosEUROPA Centrum Strategii Europejskiej. W latach 2010–2011 doradca ds. Partnerstwa Wschodniego eurodeputowanego Marka Siwca oraz członek zespołu doradców społecznych komisji spraw zagranicznych Sejmu RP. W latach 2010–2012 członek zespołu doradców Prezydenta RP ds. Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa. Autor licznych artykułów i raportów na temat Bałkanów, Turcji, Wspólnoty Niepodległych Państw i regionu Morza Czarnego. Obecnie pracownik naukowy w Studium Europy Wschodniej UW oraz ekspert w Prezydenckim Programie Eksperckim „Laboratorium Idei”.

Dr Kazimierz Wóycicki – w latach 1974–1980 pracował w miesięczniku „Więź”, a w latach 1986–1987 był dziennikarzem BBC. W latach 1990–1993 redaktor naczelny dziennika „Życie Warszawy”. Dyrektor Instytutu Polskiego w Düsseldorfie (1996–1999) i Lipsku (2000–2004). Dyrektor oddziału szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (2004–2008). Współinicjator „grupy Kopernika” – polsko-niemieckiego kręgu dyskusyjnego. W latach 2009–2011 kierował zespołem doradców społecznych przy Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Członek polskiego PEN-Clubu. Obecnie pracownik naukowy w Studium Europy Wschodniej UW. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce niemieckiej i środkowoeuropejskiej, w tym m.in. książek: Niemiecki rachunek sumienia, Niemcy wobec przeszłości 1933–1945, Niemiecka pamięć. Rozrachunek z przeszłością NRD i przemiany niemieckiej świadomości historycznej.
 
Na szerokim tle procesów globalizacji, wyłaniającego się nowego porządku świata, integracji (dezintegracji?) europejskiej oraz rewolucji technologicznej autorzy pytają o polski interes narodowy i udzielają odpowiedzi, które na pewno wywołają burzliwą dyskusję:
- jak rozwiązać polski problem demograficzny                                                                                
- jak wygrywać polskie interesy w Unii Europejskiej                                                              
- jak szukać polskich szans na szybszy rozwój gospodarczy poza Europą  
- jak zdefiniować pozycję Polski na osi Północ-Południe     
- jak wybrnąć z polskiej energetycznej kwadratury koła                                                            
- jak stworzyć polskie społeczeństwo wiedzy
 
Najważniejszym wątkiem książki jest perspektywa regionalna: analiza szans rozwojowych Polski jako członka wspólnoty europejskiej i ocena czynników, które będą określać możliwości wykorzystania tych szans. Podstawowym zaś czynnikiem jest umiejętność włączenia się w istotne, wręcz fundamentalne sfery działań podejmowanych przez Unię Europejską: w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, w sferze energii, w zakresie problemów demograficznych i migracji, przed jakimi stanął „Stary Świat”, oraz wobec skali globalnego przemieszczania się centrów gospodarczych, które będą decydować o przyszłym ładzie światowym. „Jaka będzie sytuacja Europy, taka będzie sytuacja Polski” – celnie piszą Autorzy w konkluzji.
prof. dr hab. Wojciech Kostecki, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Konfliktami
 
Jest to książka ważna i potrzebna. Rzadki przykład myślenia o Polsce i naszym miejscu w świecie w sposób koncepcyjny, wielowymiarowy i strategiczny. Autorzy nie tylko opisali rzeczywistość, ale oferują nam wizję takiej polityki, która jest poszukiwaniem rozwiązań optymalnych. Ich rozważania inspirują do myślenia. Lektura tej książki uświadamia Czytelnikowi, że przyszłość Polski i nasze jutro zaczyna się dziś.
Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, były Minister Spraw Zagranicznych RP


Oto książka, która dalece wykracza poza sztampę polskiego pisarstwa o stosunkach międzynarodowych. Pozbawiona uproszczeń jest przeznaczona nie tylko dla specjalistów, ale też dla szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych problemami Polski i świata. Książka pokazuje, że nawet dla działań lokalnych w naszej części świata konieczna jest znajomość zależności kontynentalnych i globalnych, wielorakich uwarunkowań w stosunkach między państwami, regionami i cywilizacjami. Takie podejście autorów do stosunków międzynarodowych pozwala na uwzględnienie tak ważnych obecnie problemów globalnych, jak demografia i migracje, zmiany klimatu, przemiany gospodarki światowej i wyzwania energetyczne, dotyczących bezpośrednio Polski.
Aleksander Smolar, Prezes Fundacji Batorego


Żaden inny kraj w Europie nie doświadczył degradacji w takiej skali swojej pozycji geopolitycznej (od mocarstwa kontynentalnego do utraty niepodległości). Począwszy od XVIII wieku, na blisko 300 lat, z krótką przerwą w okresie międzywojennym (1918–1939), Polska utraciła suwerenność i niepodległość. Próba wybicia się na pozycję mocarstwa regionalnego w latach 30. XX wieku została brutalnie przerwana przez wybuch II wojny światowej. Dziś Polska w innej epoce nadrabia historyczne zaległości, odnosi sukcesy. Te sukcesy nie mogą jednak usypiać, lecz powinny prowokować do stawiania czoła wyzwaniom historycznego czasu, który dziś biegnie szybciej niż przed paroma wiekami.
ze Wstępu

DODANO: 2014-06-06

 

 

Warszawska Deklaracja Wolności

My, obywatele wolnej i jednoczącej się Europy, solidarni w umiłowaniu wolności i innych wspólnych wartości, które jednoczą przedstawicieli Narodów zgromadzonych w Warszawie 4 czerwca 2014 roku, w 25. rocznicę wyborczego zwycięstwa polskiej Solidarności, które zapoczątkowało wielkie zmiany ustrojowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Świadomi historycznej doniosłości tego przełomu, wyrażamy przekonanie, że wolność i solidarność stanowią fundamentalne wartości, na których powinny być oparte stosunki między ludźmi.

Deklarujemy głębokie przywiązanie do wartości, będących wspólnym dziedzictwem naszych wolnych narodów oraz źródłem praw człowieka i państwa prawnego stanowiących podstawę demokracji.

Łączy nas przekonanie, że poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności jest koniecznym czynnikiem sprzyjającym pokojowi, sprawiedliwości, stabilizacji na całym świecie.

Wyrażamy sprzeciw wobec wszelkich przejawów nienawiści i wszelkich form dyskryminacji. Potępiamy wszystkie akty przemocy z nimi związane.

Pamiętając o tragicznej historii naszego kontynentu wyrażamy przekonanie, iż aneksja Krymu narusza fundamenty porządku polityczno-prawnego w Europie i podważa funkcjonowanie całego systemu międzynarodowego. Skutecznym środkiem do osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa powinny być dobrosąsiedzkie stosunki pomiędzy narodami i państwami, oparte na zasadach prawa międzynarodowego, w szczególności suwerenności, integralności terytorialnej i politycznej niezawisłości państw.

Łączy nas nadzieja na poszerzenie przestrzeni wolności i solidarności w stosunkach między ludźmi i pomiędzy narodami.


Warszawa, 4 czerwca 2014 roku 

DODANO: 2014-06-04

 

 
Cytat:
"Metropolita Szeptycki był jedyną osobistością w Europie, która wydala list pasterski zatytułowany "Nie zabijaj", a poświęcony w zupełności Żydom. Był na pewno jedynym, który odważył się wysłać otwarty protest do kata Europy, Himmlera, w sprawie żydowskiej. Był to nieustraszony bojownik o prawdę i sprawiedliwość, który złotymi zgłoskami zapisał się na kartach historii żydowskiej. Podarował narodowi żydowskiemu to, co najcenniejsze - 150 istnień ludzkich cudem wyrwanych z krwawych szpon hitlerowskich katów. On i ludzie, których natchnął swą szlachetnością do czynów zaiste wielkich, zostaną na zawsze w pamięci naszego narodu."
Kurt I. Lewin
Przeżyłem. Saga Świętego Jura spisana w roku 1946. Warszawa 2006.