Kalendarium
 

Szkoła im. B.Osadczuka

W dniach 18-25 listopada 2014 r. odbędzie się Niemiecko-Polsko-Ukraińska Szkoła im. Bohdana Osadczuka. Zapraszamy studentów z Niemiec, Polski i Ukrainy do nadsyłania zgłoszeń. Rekrutacja trwa do 13 października. Językiem wykładowym Szkoły jest angielski. (English version below)

Projekt zakłada zorganizowanie serii wykładów, seminariów i warsztatów w formie 7-dniowej szkoły w języku angielskim. Projekt skierowany jest do studentów z Niemiec, Polski i Ukrainy - ludzi młodych, którzy niebawem będą stanowić nie tylko o przyszłości swoich państw, ale także o przyszłości Europy. Głównym zadaniem szkoły jest wzmocnienie pojednania polsko-niemieckiego oraz próba przełożenia jego mechanizmów na pojednanie polsko-ukraińskie. Do budowania konstruktywnych relacji międzyludzkich i zarazem relacji międzynarodowych niezbędna jest wiedza. Stąd też, celem organizatorów jest wyposażenie uczestników projektu w wiedzę, która ułatwi zrozumienie stosunków polsko-niemieckich, polsko-ukraińskich i niemiecko-ukraińskich, i która uwzględniać będzie między innymi historię regionu, stosunki narodowościowe czy istniejące podziały socjopolityczne. By wiedza ta mogła być użyteczna musi być podbudowana nauką odpowiednich umiejętności, zwłaszcza tych z zakresu komunikowania (np. umiejętności negocjowania). Takie połączenie wiedzy i umiejętności powinno być podstawą dla kontaktów młodych Niemców, Polaków i Ukraińców, a także stanowić punkt wyjścia do budowania wspólnych relacji.

Rekrutacja trwa do 13 października. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz elektroniczny na stronie: otwórz.


 

 

The Bohdan Osadczuk’s German-Polish-Ukrainia School will take place from 18th till 25th November 2014. We have the pleasure to invite students from Germany, Poland and Ukraine to apply on-line. The enrolment ends on 13th November 2014. English is the School’s language of instruction.

The project consists of a series of lectures, seminars, tutorials and workshops in the form of the 7-day School, where English is the language of instruction. We dedicate the School to students from Germany, Ukraine and Poland, for they are soon to shape the future of not only their respective countries but also Europe as a whole.

The School’s main priority is to enhance Polish-German reconciliation and apply its mechanism into Polish-Ukrainian reconcilement process. We consider knowledge essential for restoration, maintenance and development of friendly and constructive inter-human relations. Hence, the School’s program will emphasise bilateral relations between the three countries concerned, especially their common history, ethnic divisions and current socio-politico-cultural cleavages. Moreover, we regard practical skills as indispensable to render knowledge applicable to everyday life. This is why the second part of the School will focus on communication and negotiation workshops. We believe, that such a combination of knowledge and practical skills should be a mainstay and starting point for young Germans, Ukrainians and Poles to build their common relationships.

The enrolment ends on 13th October 2014 at midnight. The candidates are required to read the terms of participation and to fill in the following questionnaire.


 


 

Organiser: Jan-Nowak Jeziorański College of Eastern Europe in Wrocław (Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu).

 

Partners: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu (The Regional Office for International Debate in Wrocław); Europäische Akademie Berlin (The European Academy Berlin).

Contact person:

Regional Office for International Debate in Wrocław:

Maciej Makulski: mobile: +48/ 501 514 984; e-mail: maciej.makulski@rodm-wroclaw.pl;

Magdalena Gibiec: magdalena.gibiec@kew.org.pl

DODANO: 2014-09-23

 

 

Seminarium Translatorskie TŁUMACZE BEZ GRANIC

W dniach 30 listopada - 7 grudnia 2014 roku w Zamku w Wojnowicach koło Wrocławia odbędzie się trzecie Międzynarodowe Seminarium Translatorskie TŁUMACZE BEZ GRANIC.
Dyrektorem Seminarium jest Adam Pomorski, prezes polskiego PEN CLUBU, który jest partnerem organizacyjnym Seminarium.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2014 roku.
Organizatorzy do dnia 15 października 2014 roku opublikują informację o liście zakwalifikowanych uczestników.
Seminarium jest możliwe dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez kwestionariusz zgłoszeniowy

Pobierz: REGULAMIN

DODANO: 2014-09-21

 

 

Mołdawia: Prymus wschodniej Europy?

Najnowszy numer magazynu New Eastern Europe, wrzesień-sierpień, poświęca szczególną uwagę Republice Mołdawii. W tym numerze, autorzy starają się wyjaśnić procesy polityczne zachodzące w tym post-sowieckim państwie, szukającym obecnie swojego miejsca w Europie. Teksty pomogą czytelnikowi odpowiedzieć na pytanie czy Mołdawia jest rzeczywiście prymusem integracji z Unią Europejską, jak powszechnie uważa się w Brukseli. Nawet jeśli odpowiedź na to pytanie okaże się trudna, warto zastanowić się nad tym, co czeka Kiszyniów w najbliższej przyszłości, ponieważ Mołdawia pozostaje ważną częścią Partnerstwa Wschodniego i leży w strategicznie ważnym dla Rosji regionie naszego kontynentu.

Żadna analiza na temat sytuacji w Europie Wschodniej nie może oczywiście pominąć konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i jego wpływu na stosunki międzynarodowe. Numer otwiera artykuł Jacka Saryusza-Wolskiego, posła Parlamentu Europejskiego, który porusza kwestię solidarności zachodu w obliczu Rosyjskiej agresji. Saryusz-Wolski argumentuje, że działania Rosji na Ukrainie dzielą Europę i państwa członkowskie UE muszą wspólnie przemyśleć naturę swoich relacji z Moskwą. Rosyjski politolog, Sergiej Utkin, krytykuje obecną postawę zachodu wobec Rosji i uzasadnia, że sankcje zostaną wykorzystane przez Kreml do jeszcze zacieklejszej walki z zagranicznymi wpływami w kraju.

Nasi autorzy poświęcają także dużo uwagi temu, czym żyje reszta Ukrainy. Sergiej Leszczenko podąża tropem ukraińskich oligarchów, a Milan Lelicz bada jak kontrofensywa armii ukraińskiej na wschodzie finansowana jest przez zwykłych obywateli, którzy mają coraz mniej zaufania do instytucji państwowych i administracji. Dodatkowo, numer zawiera analizy poświęcone Rosji i wpływu jej polityki zagranicznej na otoczenie międzynarodowe.

Specjalnym dodatkiem do numeru jest płyta CD „Muzyczne oblicza Europy Wschodniej”, na której znajdują się utwory wykonawców muzyki folk z regionu. Płyta i ponad 40 stron (200-244) lektury poświęcone są Oskarowi Kolbergowi, polskiemu folkloryście i etnografowi.

W numerze ponadto:

             Borys Dubin z Centrum Lewady pisze na temat poparcia Putina w Rosji

             Profil Aleksandra Dugina kreśli Anton Szekowstow

             Andrzej Poczobut rozmawia z Nikolajem Maliszewskim na temat białoruskiej państwowej ideologii

             Raport na temat ormiańskiej emigracji do Rosji

             Wiele, wiele więcej

 

Zapraszamy na stronę New Eastern Europe

DODANO: 2014-09-19

 

 

Promocja książki Radio Wolna Europa i ... w Warszawie

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu i Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego zapraszają na prezentację książki RADIO WOLNA EUROPA I RADIO SWOBODA. LATA CIA I PÓŹNIEJSZE. Przekład książki: Andrzej Borzym.
W spotkaniu udział wezmą dyrektor Radia Wolna Europa w latach 198801991 i zarazem Autor książki A. Ross-Johnson oraz prof. Rafał Habielski, Uniwersytet Warszawski. Spotkanie prowadził będzie Andrzej Mietkowski.

Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w Radio Cafe, ul. Nowogrodzka 56 w dniu 16 września 2014 roku o godz. 18:00.

Wstęp wolny.

Książka ukazała się dzięki dotacji Instytutu Książki w Krakowie i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

DODANO: 2014-09-07

 

 

Zmiana adresu korespondencyjnego KEW

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2014 roku zmienia się adres korespondencyjny do fundacji Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.
Adres siedziby (ważny do wystawiania faktur VAT i rachunków) pozostaje bez zmian.

Nowy adres:
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
Zamek Wojnowice
ul. Zamkowa 2
55-330 Mrozów
tel. 71 341 71 97.

DODANO: 2014-08-31

 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI UKRAINY

W dniu dzisiejszym Ukraina, nasz najbliższy sąsiad na Wschodzie obchodzi 23 rocznicę proklamowania niepodległości.
W tym niezwykle trudnym dla naszych braci Ukraińców czasie życzmy im, aby Ukraina obroniła swoją niepodległość i suwerenność i stała się pełnoprawnym członkiem europejskiej społeczności.


DODANO: 2014-08-24

 

 

Polska Polityka Wschodnia 2014

W dniach 17-18 października 2014 roku odbędzie się doroczna Konferencja Polska Polityka Wschodnia.


Obrady zostaną podzielone na część zamkniętą, która odbędzie się w Zamku Wojnowice k. Wrocławia i otwartą - w Sali Konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Ramowy program konferencji:

17 października 2014 (obrady zamknięte)

Pierwszego dnia konferencji odbędą się dyskusje w ramach 7 paneli eksperckich:

  1. Rosyjski, przewodnicząca obrad - Justyna Prus Wojciechowska, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
  2. Ukraiński, przewodniczący obrad - Andrzej Brzeziecki, redaktor naczelny Nowej Europy Wschodniej.
  3. Białoruski, przewodnicząca obrad - Anna Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
  4. Mołdawski, przewodniczący obrad - Kamil Całus, Ośrodek Studiów Wschodnich.
  5. Litewski, przewodniczący obrad - Piotr Kępiński, Nowa Europa Wschodnia
  6. Południowokaukaski, przewodniczący obrad - Maciej Falkowski, Ośrodek Studiów Wschodnich.
  7. Polska między Wschodem a Zachodem, przewodniczący obrad - Olaf Osica, Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.

Miejsce: Zamek Wojnowice k. Wrocławia.


18 października 2014 (dzień obrad otwartych)

Drugiego dnia konferencji przewodniczący stołów eksperckich dokonają prezentacji wyników obrad, a następnie rozpocznie się  dyskusja ze słuchaczami.

Miejsce: Sala Konferencyjna Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (budynek Starej Plebanii), Plac Biskupa Nankiera 17, Wrocław.

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany do końca września 2014 roku.

Aby wziąć udział w otwartym dniu Konferencji Polska Polityka Wschodnia 2014 (18.10.2014) należy wypełnić formularz elektroniczny na stronie: otwórz

Zgłoszenia można nadsyłać do 10 października 2014 roku.


Organizator: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

Partnerzy: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu, Nowa Europa Wschodnia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Konferencja została dofinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Miasta Wrocławia.
DODANO: 2014-08-21

 

 

10. Międzynarodowy Festiwal Opowiadania

Koreanka, Norwegowie, Islandczycy, Bask, Irlandczyk i pisarze z Polski: m. in. Stasiuk, Masłowska, Bieńczyk, Plebanek, Iwasiów, Rudnicki, Sosnowski, Paziński i Szczerek wystąpią na prezentacjach 10. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. W programie obok filmów, koncertów, wystaw, wykładów i dyskusji znajdą się także monodramy i działania w przestrzeni miejskiej. Główne wydarzenia odbędą się w dniach 1–5.10.2014 r. we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty.

Wybitny prozaik, dramaturg i eseista Andrzej Stasiuk, bezkompromisowa Dorota Masłowska, nieprzewidywalny Andrzej Sosnowski – te nazwiska otwierają listę twórców, których zobaczymy podczas jubileuszowego, 10. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania.

1 października 2014 roku w Kinie Nowe Horyzonty rozpocznie się wielowymiarowe święto krótkiej prozy, które potrwa do 5 października. Organizator festiwalu, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, zapowiada program wypełniony prezentacjami, spotkaniami, projekcjami filmowymi, koncertami i rozmowami. Festiwal wkroczy również w przestrzeń miasta – zaplanowano aż trzy wystawy, które odbędą się w różnych zakątkach Wrocławia.

Po raz pierwszy w historii festiwal odwiedzi pisarz z Korei Południowej – urodzona w 1970 roku Han Kang, której „Wegetarianka” ukazała się w styczniu w polskim tłumaczeniu. Z Kraju Basków przyjedzie Iban Zaldua, a wielbiciele prozy irlandzkiej wysłuchają Philipa Ó Ceallaigha.

Bez wątpienia elektryzującym wydarzeniem będzie koncert grupy Mister D. z Dorotą Masłowską na czele, której pierwsza płyta „Społeczeństwo jest niemiłe” wywołała wielkie kontrowersje.

Rozmywanie granic między literaturą a innymi formami wyrazu to jedno z wyzwań, które Międzynarodowy Festiwal Opowiadania realizuje od pierwszej edycji w 2004 roku. Dlatego nie zabraknie popularnych projekcji filmowych – zobaczymy zarówno rzetelne adaptacje dzieł literackich oraz filmy mniej bezpośrednio inspirowane literaturą czy biografiami pisarzy. Uczestnicy będą mieli również okazję obejrzeć monodramy inspirowane opowiadaniami.

Program festiwalu uzupełnia projekt „Transgresje – międzynarodowa wymiana narracji”, realizowany przez Towarzystwo Aktywnej Komunikacji we współpracy z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. Biorą w nim udział Janusz Rudnicki, Grażyna Plebanek, Marek Bieńczyk, Inga Iwasiów, Piotr Paziński i Ziemowit Szczerek. Wraz z nimi wystąpią Christine Glinski-Kauffman i Stefan Sprenger z Liechtensteinu, Laila Stien i Mikkel Bugge z Norwegii oraz troje Islandczyków: Kristin Eiríksdóttir, Thorarinn Eldjarn i Halldór Armand Ásgeirsson.

Strona internetowa: www.opowiadanie.org

Facebook:www.facebook.com/opowiadanie

Międzynarodowy Festiwal Opowiadania 2014–2016 jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków miasta Wrocławia w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Współorganizatorem jest Biuro Festiwalowe Impart 2016.

Projekt „Transgresje – międzynarodowa wymiana narracji” jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu oraz ze środków krajowych.

DODANO: 2014-08-13

 

 

Protest w sprawie artykułu w RIA NOVOSTI

PROTEST

W dniu 23 lipca 2014 r, w agencji „Ria-Novosti” w Moskwie, a następnie z pewnymi zmianami w Baku, ukazał się artykuł, zawierający niezwykle ostry atak na mnie osobiście i na Studium Europy Wschodniej, którym mam zaszczyt kierować.

Nie wchodząc w żadne dyskusje i poprawki do tego artykułu, chciałbym tu jedynie oświadczyć, co następuje:

 

1) Wbrew głównej tezie artykułu, Studium Europy Wschodniej od początku swojego istnienia, czyli nieomal od 25 lat, jest placówką akademicką Uniwersytetu Warszawskiego i realizuje wyłącznie tradycyjne zadania akademickie – konferencje, czasopisma i wydawnictwa, szkoły, staże, stypendia, a także studia: licencjackie, magisterskie i podyplomowe „Studia Wschodnie”.

2) Było i jest zaszczytem dla mnie i moich kolegów, którzy byli u początków Studium, że wywodzimy swoje poglądy z ducha, wartości i idei „Solidarności”. Ale oznacza to tylko tyle i aż tyle -  uznanie dla idei i wartości, o które kiedyś walczyła „Solidarność’’.

3) Kłamstwem jest, a dla mnie osobistą obrazą nazwanie mnie  „zawziętym nacjonalistą z orientacją ekstremistyczną…”. Każdy kto zna mnie i zna moje poglądy oraz prace i 25-letnie osiągnięcia Studium może bardzo łatwo stwierdzić, że jest to fałsz.

4) Kłamstwem jest sugerowanie powiązań Studium ze służbami specjalnymi, polskimi i amerykańskimi. Studium nie otrzymywało i nie otrzymuje żadnych środków ze strony służb specjalnych. Budżet, który otrzymuje Studium pochodzi z dotacji Uniwersytetu, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz MSZ.

5) Kłamstwem jest twierdzenie, że Studium w ramach programów stypendialnych dla kandydatów ze Wschodu, prowadzi jakiekolwiek szkolenia przygotowujące do dywersji, że studia u nas są „kompleksowym kursem zawodowego przygotowania wywiadowców i dywersantów” oraz że „większość czasu na studiach poświęcone jest pracy ideologicznej a nie studiom”.  

Program  „Studiów Wschodnich” jest programem jawnym, dostępnym na naszej stronie internetowej www.studium.uw.edu.pl. Działalność Studium nie jest tajna i oczywiście nie jest nielegalna, jak informują autorzy artykułu.

Przyjmowanie zaś stypendystów, dawanie im możliwości kształcenia i rozwoju nie może być traktowane jako „łamanie prawa międzynarodowego” i nigdzie w demokratycznym świecie nie jest tak traktowane.

6) Jednym z wyników pracy Studium, rezultatów naszego podejścia do stypendystów jest wzajemny, serdeczny stosunek w czasie studiów i pobytu w  Polsce oraz później, po ich zakończeniu. Nie wiedziałem, że można to określić terminem „sekta Malickiego”. Nie wiedziałem, ze  w ogóle kieruję jakąkolwiek specjalną organizacją, a już zwłaszcza zakonspirowaną. Ale sam fakt zachowania i utrzymywania kontaktów z absolwentami studiów i różnych programów stypendialnych, od których właśnie teraz po artykule w „Ria-Novosti” otrzymuję setki głosów poparcia, życzliwości i solidarności - uważam za rzecz dla mnie nad wyraz  zaszczytną.

7) Powiadomiłem władze Uniwersytetu Warszawskiego o tym medialnym ataku  na jednostkę Uniwersytetu i na pracownika Uniwersytetu. Władze Uniwersytetu rozważają wystąpienie na drogę prawną przeciwko autorowi tekstu.

Podobnie brany jest pod uwagę  pozew zbiorowy wykładowców Studium Europy Wschodniej w związku z naruszeniem dobrego imienia instytucji, w której pracują.

 

Powyższe oświadczenie nie jest polemiką z artykułem „Ria-Novosti”, ponieważ przy tekście tego rodzaju byłoby to równie niewykonalne, co bezzasadne. Każdy, kto się z tym artykułem zapozna sam wyrobi sobie własne zdanie. Sapienti sat.   

Oświadczenie niniejsze  przygotowałem jedynie z uwagi na fakt, że artykuł w „Ria-Novosti” nie dotyczy jedynie mnie i zespołu Studium, czy studentów i absolwentów polskich, wówczas możnaby tego typu publikację w ogóle pominąć milczeniem. Dotyczy jednak w równej mierze pochodzących ze Wschodu absolwentów i kandydatów na nasze studia, szkoły i programy stypendialne.

Uznałem, że to przede wszystkim z uwagi na nich kłamstwo musi zostać nazwane kłamstwem.

 

W Warszawie, dnia 2 sierpnia 2014 r.

Jan Malicki

DODANO: 2014-08-05

 

 

Spotkanie z Wojciechem Góreckim

Wojciech Górecki, pisarz, publicysta i analityk będzie gościem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu w dniu 11 sierpnia 2014 roku o godz. 18:00.Spotkanie odbędzie się w siedzibie RODM we Wrocławiu plac Biskupa Nankiera 17.

Wojciech GÓRECKI - ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim (1994) oraz studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1995). Odbył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (2000).

W 1986 rozpoczął pracę dziennikarską, debiutując w " Sztandarze Młodych". W kolejnych latach publikował m. in. w tygodniku " Razem", "Gazecie Wyborczej", "Wprost" i "Życiu Warszawy", a od połowy lat 90. współpracował również z "Rzeczpospolitą", "Tygodnikiem Powszechnym", miesięcznikami "Więź" i "Res Publicą Nową" oraz dwumiesięcznikiem "Nowa Europa Wschodnia". Początkowo zajmował się reportażem krajowym, a następnie zagranicznym.

Od 1996 do 2001 wykładał reportaż m.in. na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2002–2007 pełnił funkcję sekretarza, a następnie radcy Ambasady RP w Baku. Od 1998 do 2002 i ponownie od 2007 jest pracownikiem Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie, był ekspertem Zespołu Rosyjskiego. Od lipca do sierpnia 2009 był ekspertem i konsultantem Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia w Genewie, powołanej w celu zbadania okoliczności konfliktu zbrojnego w Gruzji w 2008. W 2013 został członkiem zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Jest autorem szeregu książek i publikacji analitycznych oraz scenariusza filmu dokumentalnego Boskość J. W. Stalina w świetle najnowszych badań (1998), poświęconego poszukiwaniu tożsamości przez postradziecką Gruzję.

Wstęp wolny. 


DODANO: 2014-08-03

 

 
Cytat:
"(..)Zdolność (i wola) do budowania koalicji, znajdowania wspólnej płaszczyzny działania z partnerami jest i musi być żelazną zasadą polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa średniej wielkości państwa. Zasada ta nie wyklucza, przeciwnie, zachęca, do podejmowania także pionierskich inicjatyw. Ich zamiana w trwałą i skuteczną politykę wymaga jednak spoglądania od czasu do czasu za siebie: czy maszerują za nami inni, czy "tabory" (zasoby polityczne i gospodarcze umożliwiające działanie) nie odstają. Polska polityka wobec Ukrainy, zapoczątkowana nie wczoraj i nie dzisiaj, lecz 16 lat temu, jest dobrym przykładem takich pionierskich działań. Ale także ich ograniczeń."
Stefan Meller
Język polityki i racja stanu, Rzeczpospolita 1-2 kwietnia 2006