Kalendarium
 

Seminarium Translatorskie TŁUMACZE BEZ GRANIC

W dniach 30 listopada - 7 grudnia 2014 roku w Zamku w Wojnowicach koło Wrocławia odbędzie się trzecie Międzynarodowe Seminarium Translatorskie TŁUMACZE BEZ GRANIC.
Dyrektorem Seminarium jest Adam Pomorski, prezes polskiego PEN CLUBU, który jest partnerem organizacyjnym Seminarium.
Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął w dniu 18 października 2014 roku.

Raport z rekrutacji: https://kew.wufoo.com/reports/tlumacze-bez-granic-2014-informacja/

Organizatorzy do dnia 22 października 2014 roku opublikują informację o liście zakwalifikowanych uczestników.

Seminarium jest możliwe dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Pobierz: REGULAMIN

DODANO: 2014-10-19

 

 

Minister Grzegorz Schetyna na konferencji PPW

Im dalej na wschód, tym bardziej czuć, że historia to wciąż niezamknięty rozdział. Że to wciąż jest żywe, raniące i niepokojące - cytatem z czeskiego pisarza Jachyma Topola minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna rozpoczął wystąpienie na wrocławskiej konferencji Polska Polityka Wschodnia.

Przypomniał o wydarzeniach na Majdanie, aneksji Krymu oraz zaangażowaniu Polski na rzecz zmian na Ukrainie: - W kwestii Ukrainy polska klasa polityczna zjednoczyła się od lewicy do prawicy, co jest ogromnie ważne. Warto utrzymać tę jedność.
Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że do realizacji polityki wschodniej Polska powinna używać sprawdzonych i skutecznych narzędzi europejskich. W tym kontekście przypomniał zainicjowaną przez poprzednika, min. Radosława Sikorskiego, lutową misję szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego, która zakończyła przelew krwi na Majdanie. - Europejska polityka wschodnia z udziałem Polski jest po prostu skuteczniejsza - stwierdził minister Schetyna.
Wyraził także duże nadzieje związane z IV Szczytem Partnerstwa Wschodniego w Rydze planowanym na rok 2015: - To kolejny krok milowy w rozwoju tego projektu. Powinniśmy dbać, by przyniósł zbliżenie krajów PW z Unią, zwłaszcza w wymiarze międzyludzkim, poprzez znoszenie wiz lub liberalizację procesu wizowego.

 

Nawiązując do przyśpieszenia historii w naszej części Europy szef polskiej dyplomacji przypomniał, że rok temu zastanawialiśmy się, czy na Szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie Ukraina podpisze umowę stowarzyszeniową z UE, a Gruzja i Mołdawia parafują teksty takich porozumień. - W ciągu roku wydarzyło się coś niebywałego i w gruncie rzeczy trudnego do przewidzenia. Ukraińcy zapłacili cenę krwi za drogę do Europy - mówił minister Schetyna.

 

DODANO: 2014-10-19

 

 

Oświadczenie uczestników konferencji Polska Polityka..

My, uczestnicy głównej dorocznej konferencji w Polsce poświęconej Europie Wschodniej, w związku z wnioskiem Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej do Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej o likwidację rosyjskiego Stowarzyszenia Historyczno-Oświatowego, Dobroczynnego i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”, zrzeszającego ośrodki pozarządowe rozproszone na terytorium całego państwa, wyrażamy sprzeciw wobec tej nieznajdującej uzasadnienia prawnego próby zastraszenia środowisk zabiegających w Rosji o godność i pamięć o ofiarach totalitaryzmów XX wieku i występujących w obronie jednostek i grup prześladowanych politycznie w XXI wieku. W dniach, kiedy w Rosji zapomniano o słowach jej wybitnego myśliciela, że „naga obnażona prawda lepiej prowadzi do celu niźli łgarstwa podporządkowane szlachetnym intencjom”, wzywamy władze Rzeczypospolitej Polskiej i państw demokratycznych, które niejednokrotnie dały wyraz uznania dla środowisk „Memoriałowych”, do wzięcia odpowiedzialności za ochronę ich dorobku jako niezbędnego elementu światowego dziedzictwa ludzi wolnych i myślących.

DODANO: 2014-10-19

 

 

Wyróżnienie dla Małgorzaty Nocuń

Małgorzata Nocuń, zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia otrzymała wyróżnienie Pióro Nadziei 2014, przyznawane przez Amnesty International. Wyróżnienie zostało przyznane za tekst Alim Kajtajew już nie wróci ("Tygodnik Powszechny", 19 stycznia 2014), opisujący sytuację na Północnym Kaukazie tuż przed igrzyskami w Soczi, m.in. wymuszone zaginięcia.

DODANO: 2014-10-19

 

 

Międzynarodowa Szkoła im. Bohdana Osadczuka


W dniach 18-25 listopada 2014 r. odbędzie się Niemiecko-Polsko-Ukraińska Szkoła im. Bohdana Osadczuka. Zapraszamy studentów z Niemiec, Polski i Ukrainy do nadsyłania zgłoszeń. Rekrutacja trwa do 13 października. Językiem wykładowym Szkoły jest angielski. (English version below).  

Będzie to seria wykładów, seminariów i warsztatów w formie 7-dniowej szkoły prowadzonej w języku angielskim. Szkoła adresowana jest do studentów i doktorantów z Niemiec, Polski i Ukrainy - ludzi młodych, którzy niebawem będą stanowić nie tylko o przyszłości swoich państw, ale także o przyszłości Europy. Głównym zadaniem szkoły jest wzmocnienie pojednania polsko-niemieckiego oraz próba przełożenia jego mechanizmów na pojednanie polsko-ukraińskie. Do budowania konstruktywnych relacji międzyludzkich i zarazem relacji międzynarodowych niezbędna jest wiedza, umiejętności i doświadczenie. Stąd też, celem organizatorów jest wyposażenie uczestników projektu w wiedzę, która ułatwi zrozumienie stosunków polsko-niemieckich, polsko-ukraińskich i niemiecko-ukraińskich, i która uwzględniać będzie między innymi historię regionu, stosunki narodowościowe czy istniejące podziały socjopolityczne. By wiedza ta mogła być użyteczna musi być podbudowana nauką odpowiednich umiejętności, zwłaszcza tych z zakresu komunikowania (np. umiejętności negocjowania). Takie połączenie wiedzy i umiejętności powinno być podstawą dla kontaktów młodych Niemców, Polaków i Ukraińców, a także stanowić punkt wyjścia do budowania wspólnych relacji.

Rekrutacja: Ze względu na konieczność wyrobienia wiz wjazdowych do Polski, kandydaci z Ukrainy zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do 13 października 2014 r. Kandydaci z Polski i Niemiec powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy do 3 listopada 2014 r. 


Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz elektroniczny na stronie: otwórz.


 
 

The Bohdan Osadchuk Polish-German-Ukrainian School will take place from 18th till 25th November 2014. We have the pleasure to invite students from Germany, Poland and Ukraine to apply on-line. The enrolment ends on 13th October 2014. English is the School’s language of instruction.

The project consists of a series of lectures, seminars, tutorials and workshops in the form of the 7-day School, where English is the language of instruction. We dedicate the School to students from Germany, Ukraine and Poland, for they are soon to shape the future of not only their respective countries but also Europe as a whole.

The School’s main priority is to enhance Polish-German reconciliation and apply its mechanism into Polish-Ukrainian reconcilement process. We consider knowledge essential for restoration, maintenance and development of friendly and constructive inter-human relations. Hence, the School’s program will emphasise bilateral relations between the three countries concerned, especially their common history, ethnic divisions and current socio-politico-cultural cleavages. Moreover, we regard practical skills as indispensable to render knowledge applicable to everyday life. This is why the second part of the School will focus on communication and negotiation workshops. We believe, that such a combination of knowledge and practical skills should be a mainstay and starting point for young Germans, Ukrainians and Poles to build their common relationships.

Recruitment: Due to visa proceedings’ requirements candidates from Ukraine are required to complete the electronic questionnaire on the following website: kew.org.pl or www.rodm-wroclaw.pl by 13th October 2014 (the short recruitment period due to the fact that the Organiser shall send the official invitation to each successful candidate from Ukraine).


Candidates from Germany and Poland are required to complete the electronic questionnaire on the following website: kew.org.pl or www.rodm-wroclaw.pl by 3rd November 2014.

The candidates are required to read the terms of participation and to fill in the following questionnaire.


 


 

The Organiser: Jan-Nowak Jeziorański College of Eastern Europe in Wrocław (Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu).

Partners: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu (The Regional Office for International Debate in Wrocław); Europäische Akademie Berlin (The European Academy Berlin).

Contact person:

Regional Office for International Debate in Wrocław:

Maciej Makulski: mobile: +48/ 501 514 984; e-mail: maciej.makulski@rodm-wroclaw.pl;

Magdalena Gibiec: magdalena.gibiec@kew.org.pl


Międzynarodowa Szkoła im. Bohdana Osadczuka została dofinansowana ze środków:

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - program Study Tours to Poland

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 

DODANO: 2014-10-18

 

 

Tryptyk Kaukaski

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zapraszają na spotkanie z Wojciechem Góreckim, autorem książek: Łódź przeżyła katharsis (1998), Planeta Kaukaz (2002), La terra del vello d’oro. Viaggi in Georgia (2009), Toast za przodków (2010) oraz Abchazja (2013).


Spotkanie odbędzie się w czwartek 16 października o godzinie 18:00 w biurze RODM Wrocław (pl. Nankiera 17, wejście od strony Ogrodu Ossolineum). Wstęp wolny.

Wojciech Górecki (ur. w 1970 r.) – historyk, dziennikarz, reporter i analityk specjalizujący się w tematyce Kaukazu.

Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie odbył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk .

Pracę dziennikarską rozpoczął w 1986 roku debiutując na łamach „Sztandaru Młodych”. Współpracuje m.in. z „Gazetą Wyborczą”, „Wprost”, „Życiem Warszawy” i „Nową Europą Wschodnią”. W latach 2002–2007 pełnił funkcję sekretarza, a następnie radcy Ambasady RP w Baku. Był ekspertem misji UE badającej okoliczności wojny w Gruzji w 2008 roku. Pracuje w Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, jest również członkiem zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej. W 2011 roku był finalistą Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz został nominowany do nagrody Nike 2011.DODANO: 2014-10-06

 

 

Polska Polityka Wschodnia 2014

W dniach 17-18 października 2014 roku odbędzie się doroczna Konferencja Polska Polityka Wschodnia.


Obrady zostaną podzielone na część zamkniętą, która odbędzie się w Zamku Wojnowice k. Wrocławia i otwartą - w Sali Konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Program Konferencji:

17 października 2014 (obrady zamknięte)

Miejsce: Zamek Wojnowice, ul. Zamkowa 2, Mrozów.

Pierwszego dnia konferencji odbędą się dyskusje w ramach 7 paneli eksperckich:

  1. Rosyjski, przewodnicząca obrad - Justyna Prus Wojciechowska, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
  2. Ukraiński, przewodniczący obrad - Andrzej Brzeziecki, redaktor naczelny Nowej Europy Wschodniej
  3. Białoruski, przewodnicząca obrad - Anna Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
  4. Mołdawski, przewodniczący obrad - Kamil Całus, Ośrodek Studiów Wschodnich
  5. Litewski, przewodniczący obrad - Piotr Kępiński, Nowa Europa Wschodnia
  6. Południowokaukaski, przewodniczący obrad - Maciej Falkowski, Ośrodek Studiów Wschodnich
  7. Polska między Wschodem a Zachodem, przewodniczący obrad - Olaf Osica, Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich


18 października 2014 (dzień obrad otwartych)

Sala Konferencyjna Ossolineum, Plac Biskupa Nankiera 17, Wrocław.

9:00-9:30 – Grzegorz Schetyna, Minister Spraw Zagranicznych (udział ostatecznie niepotwierdzony)

Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia

9:30-12:00 Rekomendacja dla polskiej polityki wschodniej

Rosja: Justyna Prus-Wojciechowska, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Ukraina: Andrzej Brzeziecki, redaktor naczelny Nowej Europy Wschodniej.

Białoruś: Anna Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Mołdawia: Kamil Całus, Ośrodek Studiów Wschodnich.

Litwa: Piotr Kępiński, Nowa Europa Wschodnia

Kaukaz Południowy: Maciej Falkowski, Ośrodek Studiów Wschodnich

Polska miedzy Wschodem a Zachodem: Olaf Osica, Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich

12:00-13:30 – dyskusja

13:30 – zakończenie konferencji


ZAPISY NA DZIEŃ OBRAD OTWARTYCH: wypełnij formularz

Organizator: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

Partnerzy: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu, Nowa Europa Wschodnia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Konferencja została dofinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Miasta Wrocławia.
DODANO: 2014-10-04

 

 

Liderzy innowacji z Europy Środkowo-Wschodniej.

Redaktor naczelny New Eastern Europe, Adam Reichardt, na liście 100 liderów innowacji z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Adam Reichardt, redaktor naczelny dwumiesięcznika New Eastern Europe, znalazł się na prestiżowej liście New Europe 100 skupiającej największych liderów innowacji z Europy Środkowo-Wschodniej. New Europe 100 jest projektem zrealizowanym przez fundację Res Publica, Google, Fundusz Wyszehradzki i kilkadziesiąt instytucji z regionu (m.in. German Marshall Fund of the United States, Instytut Lecha Wałęsy, Global Lithuanian Leaders, Sofia Platform) we współpracy z Financial Times. Wyróżnione osoby odniosły sukces i dzięki swojej innowacyjności, przedsiębiorczości i kreatywności pozytywnie wpłynęły na otaczającą ich rzeczywistość.

Nominacja Adama Reichardta jest uhonorowaniem jego pracy w magazynie New Eastern Europe za stworzenie „najlepszego portalu internetowego poświęconego Europie Środkowej i Wschodniej.” Według organizatorów, „Adam Reichardt wyznacza trendy i daje przykład papierowym czasopismom, jak odnaleźć się w świecie nowych mediów i jak z pisma o niskim nakładzie uczynić liczący się w świecie głos. Wysiłek NEE został doceniony przez międzynarodowe media, w tym brytyjski tygodnik The Economist, za zapewnienie głębokiego wglądu z sprawy regionu.” Adam Reichardt jest redaktorem naczelnym New Eastern Europe od lipca 2012 roku. W 2013 roku został nominowany do nagrody European Press Prize w kategorii „redakcja”.

New Eastern Europe jest dwumiesięcznikiem poświęconym Europie Środkowo-Wschodniej i obszarowi post-sowieckiemu. Wydawcą pisma jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu oraz Europejskie Centrum Solidarności. Dwumiesięcznik jest dostępny w sprzedaży na całym świecie i stał się uznanym źródłem informacji, rzetelnych analiz i opinii na temat tego, co aktualnie dzieje się w regionie.

Informacja o nominacji Adama Reichardta jest dostępna pod adresem: http://ne100.org/leaders/adam-reichardt/ DODANO: 2014-10-03

 

 

Setna rocznica urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego

W nocy z 2 na 3 października 1914 roku w Berlinie urodził się Jan Nowak-Jeziorański, legendarny "Kurier z Warszawy", wieloletni dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i założyciel Kolegium Europy Wschodniej.
Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił Rok 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z tej okazji przygotowało m.in.:
- wydanie publicystyki Jana Nowaka-Jeziorańskiego o sprawach wschodnioeuropejskich;
- zorganizuje w dniach 17-18 października 2014 roku konferencję Polska Polityka Wschodnia, poświęconą pamięci Jana Nowaka-Jeziorańskiego;
- wyda anglojęzyczny dodatek do dwumiesięcznika "New Eastern Europe";
- otworzy w dniu 11 listopada 2014 roku nową siedzibę fundacji w Zamku w Wojnowicach pod Wrocławiem.

DODANO: 2014-10-02

 

 

10. Międzynarodowy Festiwal Opowiadania

Od 1 do 5 października we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty odbędzie się dziesiąta edycja festiwalu poświęconego krótkim formom prozatorskim. Uczestników czekają prezentacje literackie, pokazy filmowe, koncerty i dyskusje. Do Wrocławia swój przyjazd zapowiedzieli polscy autorzy, m.in. Andrzej Stasiuk, Krzysztof Varga, Grażyna Plebanek, Inga Iwasiów, Marek Bieńczyk, Janusz Rudnicki, Andrzej Sosnowski, Dorota Masłowska czy Wioletta Grzegorzewska. Nie zabraknie także pisarzy z zagranicy – po raz pierwszy festiwal odwiedzi autorka z Korei Południowej, poetka i prozaiczka Han Kang, z Kraju Basków przyjedzie Iban Zaldua, a wielbiciele prozy irlandzkiej wysłuchają Philipa Ó Ceallaigha. Czytać będą również pisarze z Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu.
Szczegółowy program znajduje się na stronie www.opowiadanie.org.
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu jest partnerem wydarzenia.

DODANO: 2014-09-20

 

 
Cytat:
"Wrocław- miasto- a niebawem metropolia- na zachodzie Polski, wielokrotnie doświadczał kaprysów i spazmów historii. Jej bolesne dramaty, złożoność i bogactwo stały się z czasem humusem bogatej gleby, w której osadzały się sedymenty wielu kultur i tradycji, ożywianej dziś duchem otwartości i tolerancji, optymizmu i wiary we własne siły. Wrocław to także Kresy Wschodnie na zachodzie kraju, stąd tak żywe tu zainteresowanie problematyką wschodnich sąsiadów Polski i naszej wobec nich polityki. Zainteresowanie przekazywane kolejnym pokoleniom. Mieszkańcy naszego miasta zawsze z uwagą śledzą wydarzenia na Wschodzie i reagują na nie. Dość jest na to przykładów z ostatnich lat- demonstracje poparcia dla pomarańczowej rewolucji białoruskiej opozycji, setki obserwatorów wyborczych na Ukrainie i dziesiątki zaproszonych na studia młodych Białorusinów. Wrocław to Ossolineum, Kolegium Europy Wschodniej, Festiwal Kultury Białoruskiej i Ukraina Viva, to wreszcie cykliczna konferencja "Polska Polityka Wschodnia"."
Rafał Dutkiewicz
Polska Polityka Wschodnia, materiały konferencyjne, Wrocław 2009