W latach 2015-2016 Kolegium Europy Wschodniej jest uczestnikiem międzynarodowego projektu  badawczego  „Grupa Wyszehradzka i Turcja: Polityka Zagraniczna  i Pomoc Rozwojowa w Europejskich Sąsiedztwach” Uczestnikami projektu są  czeski Instytut Europejskiej Polityki Europeum,  Słowackie Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej (SFPA) i węgierskie Centrum Badań nad Europejskim Rozszerzeniem. Projekt jest finansowany przez  Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W ramach projektu zostaną opublikowane raporty krajowe i raport regionalny. Zostaną one zaprezentowane w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Turcji.  Celem projektu jest wykazanie w jakich sektorach i krajach Europejskiego Sąsiedztwa Turcja i państwa Grupy Wyszehradzkiej mogą i powinny zacieśnić współpracę i jakie pozytywne konsekwencje mogą one mieć dla krajów Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Bałkanów. 
 
Menu