17 maja 2017 roku w Bibliotece Publicznej miasta stołecznego Warszawy odbyło się spotkanie Europa Wschodnia – polska specjalność? z okazji wydania 50 numeru pisma Nowa Europa Wschodnia. Spotkanie rozpoczął prezes Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Jan Andrzej Dąbrowski, który przypomniał genezę pisma i kilkuletnie starania o rozpoczęcie wydawania czasopisma poświęconego problematyce Europy Wschodniej i Azji Centralnej, wybór i zatrudnienie dwóch młodych krakowskich redaktorów Andrzeja Brzezieckiego i Małgorzaty Nocuń do jego redagowania, wreszcie rozwój pisma i jego funkcjonowanie w ostatnich prawie 10 latach.
W spotkaniu panelowym udział wzięli: Katarzyna Pełczyńska Nałęcz, Agnieszka Bryc, Witold Jurasz i Paweł Kowal. Prowadził je Andrzej Brzeziecki, redaktor naczelny dwumiesięcznika.

Menu