Polish_legacy_macedonian

 

Иако географски далечни, Полска и земјите на Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија и Србија) споделуваат долга историја на односи, како и размена на луѓе и идеи. Прочитајте: Полската оставнина, балканско наследство. Полскиот придонес кон културата, уметноста и науката на Западен Балкан.

Here is the Macedonian edition of the album.

 

Menu